HIM

365 Songteksten gevonden
Again (Franse vertaling)
All Lips Go Blue (Franse vertaling)
And Love Said No (gitaar tab)
Beautiful (Franse vertaling)
Beautiful (Nederlandse vertaling)
Beautiful (gitaar tab)
Beautiful (bass tab)
Beautiful Ver 2 (gitaar tab)
Behind The Crimson Door (Spaanse vertaling)
Behind The Crimson Door (Franse vertaling)
Behind The Crimson Door (Nederlandse vertaling)
Beyond Redemption (Franse vertaling)
Bleed Well (Spaanse vertaling)
Bleed Well (Franse vertaling)
Buried Alive By Love (Spaanse vertaling)
Buried Alive By Love (Franse vertaling)
Bury Me Deep Inside (drum tab)
Bury Me Deep Inside Your Heart (Spaanse vertaling)
Bury Me Deep Inside Your Heart (Franse vertaling)
Circle of fear (Spaanse vertaling)
Circle of fear (Franse vertaling)
Circle Of Fear (bass tab)
Close to the flame (Franse vertaling)
Close To The Flame (gitaar tab)
Close To The Flame (bass tab)
Cyanide sun (Franse vertaling)
Dark light (Franse vertaling)
Dark light (Nederlandse vertaling)
Dark Light (piano tab)
Death is in love with us (Franse vertaling)
Don't close your heart (Franse vertaling)
Dont Close Your Heart (gitaar tab)
Don't Fear The Reaper (gitaar tab)
Dont Fear The Reaper (piano tab)
Drunk on shadows (Franse vertaling)
Drunk on shadows (Nederlandse vertaling)
Dying song (Franse vertaling)
Endless dark (Franse vertaling)
For you (Franse vertaling)
For You (gitaar tab)
Funeral Of Hearts (bass tab)
Gone With A Sin (gitaar tab)
Gone with the sin (Spaanse vertaling)
Gone with the sin (Franse vertaling)
Gone With The Sin (gitaar tab)
Gone With The Sin (gitaar chord)
Gone With The Sin (bass tab)
Gone With The Sin (drum tab)
Gone With The Sin Live (gitaar tab)
Heartache every moment (Spaanse vertaling)
Heartache every moment (Franse vertaling)
Heartache Every Moment (gitaar tab)
Heartkiller (Franse vertaling)
Heartless (gitaar chord)
Hearts At War (Franse vertaling)
Heaven Tonight (Franse vertaling)
Heaven Tonight (bass tab)
I love you (Prelude to tragedy) (Franse vertaling)
I Will Be The End Of You (Franse vertaling)
In joy and sorrow (Spaanse vertaling)
In joy and sorrow (Franse vertaling)
In Joy And Sorrow (gitaar tab)
In Joy And Sorrow (gitaar chord)
In Joy And Sorrow (bass tab)
In love and lonely (Franse vertaling)
In Love And Lonely (bass tab)
In the arms of rain (Franse vertaling)
In the nightside of Eden (Nederlandse vertaling)
In venere veritas (Franse vertaling)
Into The Night (Duitse vertaling)
Into The Night (Franse vertaling)
Into The Night (Italiaanse vertaling)
It's All Tears (gitaar tab)
Its All Tears (drum tab)
Join Me (gitaar tab)
Join Me (bass tab)
Join Me (drum tab)
Join Me (piano tab)
Join me in death (Franse vertaling)
Join Me In Death (gitaar chord)
Join Me In Death (bass tab)
Join Me In Death (drum tab)
Join Me Ver 2 (bass tab)
Joy And Sorrow (gitaar tab)
Katherine wheel (Franse vertaling)
Killing loneliness (Franse vertaling)
Killing Loneliness (gitaar chord)
Killing Loneliness (piano tab)
Like St. Valentine (Franse vertaling)
Lose You Tonight (gitaar tab)
Lose You Tonight (gitaar chord)
Lose You Tonight Ver 2 (gitaar tab)
Love in cold blood (Franse vertaling)
Love, the hardest way (Franse vertaling)
Love Without Tears (Franse vertaling)
Love Without Tears (Italiaanse vertaling)
Love you like I do (Franse vertaling)
Love You Like I Do (gitaar tab)
Love's requiem (Spaanse vertaling)
Love's requiem (Franse vertaling)
Loves Requiem (bass tab)
My Arms (gitaar tab)
My Heaven Tonight (gitaar chord)
No Love (Franse vertaling)
Ode to solitude (Franse vertaling)
One last time (Franse vertaling)
Our Diabolical Rapture (gitaar tab)
Our diabolikal rapture (Franse vertaling)
Our Diabolikal Rapture (gitaar tab)
Passion's killing floor (Franse vertaling)
Play dead (Franse vertaling)
Please don't let it go (Franse vertaling)
Please Dont Let It Go (gitaar tab)
Poison girl (Franse vertaling)
Poison Girl (gitaar tab)
Poison Girl (gitaar chord)
Poison Girl (bass tab)
Pretending (Franse vertaling)
Pretending (Italiaanse vertaling)
Pretending (gitaar tab)
Pretending (gitaar chord)
Pretending Acoustic (gitaar tab)
Razorblade kiss (Franse vertaling)
Rebel Yell (bass tab)
Resurrection (Spaanse vertaling)
Resurrection (Franse vertaling)
Right here in my arms (Spaanse vertaling)
Right here in my arms (Franse vertaling)
Right Here In My Arms (gitaar tab)
Right Here In My Arms (gitaar chord)
Salt in our wounds (Franse vertaling)
Salt In Our Wounds (gitaar tab)
Scared to death (Franse vertaling)
Shatter me with hope (Franse vertaling)
Sigillum Diaboli (gitaar tab)
Sigillum Diaboli (bass tab)
Sigilum Dioboli (gitaar tab)
Sleepwalking past hope (Franse vertaling)
Solitary Man (Franse vertaling)
Solitary Man (gitaar tab)
Solitary Man Ver 2 (gitaar tab)
Song or suicide (Spaanse vertaling)
Song or suicide (Franse vertaling)
Soul on fire (Franse vertaling)
Soul On Fire (bass tab)
Stigmata diaboli (Franse vertaling)
Strange world (Spaanse vertaling)
Sweet pandemonium (Franse vertaling)
Sweet Pandomonium (bass tab)
Tears On Tape (Franse vertaling)
Tears On Tape (Italiaanse vertaling)
The beginning of the end (Franse vertaling)
The Cage (Spaanse vertaling)
The Cage (Franse vertaling)
The face of God (Spaanse vertaling)
The face of God (Franse vertaling)
The funeral of hearts (Spaanse vertaling)
The funeral of hearts (Franse vertaling)
The Funeral Of Hearts (gitaar chord)
The heartless (Franse vertaling)
The kiss of dawn (Franse vertaling)
The path (Spaanse vertaling)
The path (Franse vertaling)
The sacrament (Spaanse vertaling)
The sacrament (Franse vertaling)
The Sacrament (bass tab)
The Sacrament (piano tab)
This fortress of tears (Franse vertaling)
Under the rose (Franse vertaling)
Vampire heart (Spaanse vertaling)
Vampire heart (Franse vertaling)
Vampire Heart (piano tab)
Venus doom (Franse vertaling)
Venus (in our blood) (Franse vertaling)
When love and death embrace (Franse vertaling)
Wicked Game (gitaar tab)
Wicked Game (bass tab)
Wicked Game (drum tab)
Wicked Game (piano tab)
Wicked Game Ver 10 (bass tab)
Wicked Game Ver 2 (gitaar tab)
Wicked Game Ver 3 (gitaar tab)
Wings Of A Butterfly (gitaar tab)
You are the one (Franse vertaling)
Your Sweet 666 (gitaar tab)
Your Sweet 666 (bass tab)
Your sweet six six six (Spaanse vertaling)
Your sweet six six six (Franse vertaling)
Your Sweet Six Six Six (gitaar tab)