Demi Lovato

285 Lyrics found
1, 2, 3 goodbye (Spanish translation)
1, 2, 3 goodbye (French translation)
1, 2, 3 goodbye (Dutch translation)
Aftershock (French translation)
All night long (French translation)
All night long (Italian translation)
Back around (French translation)
Behind enemy lines (French translation)
Behind enemy lines (Italian translation)
Behind enemy lines (Dutch translation)
Believe in me (Spanish translation)
Believe in me (French translation)
Believe in me (Italian translation)
Believe in me (Dutch translation)
Catch me (Spanish translation)
Catch me (French translation)
Catch me (Dutch translation)
Confident (Dutch translation)
Don't forget (Spanish translation)
Don't forget (French translation)
Don't forget (Dutch translation)
Échame La Culpa (met Luis Fonsi) (Dutch translation)
Every time you lie (French translation)
Every time you lie (Dutch translation)
Everything you're not (French translation)
Fire starter (Spanish translation)
Fire starter (French translation)
Fire starter (Italian translation)
Fix a heart (Spanish translation)
Fix a heart (French translation)
For the love of a daughter (Spanish translation)
For the love of a daughter (French translation)
For the love of a daughter (Dutch translation)
Get back (French translation)
Get back (Dutch translation)
Gift of a friend (French translation)
Gift of a friend (Dutch translation)
Give your heart a break (German translation)
Give your heart a break (Spanish translation)
Give your heart a break (French translation)
Give your heart a break (Italian translation)
Give your heart a break (Dutch translation)
Gonna get caught (French translation)
Gonna get caught (Dutch translation)
heart attack (German translation)
heart attack (Spanish translation)
heart attack (French translation)
heart attack (Italian translation)
heart attack (Dutch translation)
Here We Go Again (German translation)
Here We Go Again (French translation)
Here We Go Again (Dutch translation)
Hold up (French translation)
In case (Spanish translation)
In case (French translation)
In case (Italian translation)
In real life (French translation)
La La Land (French translation)
Let It Go (German translation)
Let It Go (Dutch translation)
Lightweight (Spanish translation)
Lightweight (French translation)
Lightweight (Dutch translation)
Lo que soy (English translation)
Lo que soy (French translation)
Me, myself, and time (Dutch translation)
Met Him Last Night (Dutch translation)
Middle (French translation)
Mirror (French translation)
Mistake (German translation)
Mistake (Spanish translation)
Mistake (French translation)
Moves me (French translation)
Moves me (Dutch translation)
My love is like a star (Spanish translation)
My love is like a star (French translation)
My love is like a star (Dutch translation)
Neon lights (Spanish translation)
Neon lights (French translation)
Neon lights (Italian translation)
Never been hurt (Spanish translation)
Never been hurt (French translation)
Never been hurt (Italian translation)
Nightingale (Spanish translation)
Nightingale (French translation)
Nightingale (Italian translation)
Nightingale (Dutch translation)
Not yet (Dutch translation)
On the line (French translation)
On the line (Dutch translation)
One and the same (Dutch translation)
Open (Dutch translation)
Our time is here (French translation)
Our time is here (Dutch translation)
Party (French translation)
Party (Dutch translation)
Quiet (French translation)
Rascacielo (English translation)
Rascacielo (French translation)
Rascacielo (Dutch translation)
Really don't care (German translation)
Really don't care (Spanish translation)
Really don't care (French translation)
Really don't care (Italian translation)
Remember December (French translation)
Remember December (Dutch translation)
Shadow (French translation)
Shadow (Dutch translation)
Shouldn't come back (Spanish translation)
Shouldn't come back (French translation)
Shouldn't come back (Italian translation)
Skyscraper (German translation)
Skyscraper (Spanish translation)
Skyscraper (French translation)
Skyscraper (Italian translation)
Skyscraper (Dutch translation)
So far so great (French translation)
So far so great (Dutch translation)
Solo (French translation)
Solo (Dutch translation)
Something that we're not (German translation)
Something that we're not (Spanish translation)
Something that we're not (French translation)
Something that we're not (Italian translation)
Stop the world (French translation)
Stop the world (Dutch translation)
Stronger (French translation)
Stronger (Dutch translation)
Tell Me You Love Me (Dutch translation)
That's how you know (French translation)
That's how you know (Dutch translation)
The Christmas song (French translation)
The middle (Dutch translation)
This is me (French translation)
Together (French translation)
Trainwreck (French translation)
Trash (French translation)
Two pieces (Spanish translation)
Two pieces (French translation)
Two pieces (Italian translation)
Two worlds collide (Spanish translation)
Two worlds collide (French translation)
Unbroken (Spanish translation)
Unbroken (French translation)
Until you're mine (French translation)
Up
Warrior (Spanish translation)
Warrior (French translation)
Warrior (Italian translation)
Warrior (Dutch translation)
We rock (French translation)
We'll be a dream (French translation)
What to do (French translation)
Who will I be (French translation)
Who's that boy (French translation)
Why don't you love me (French translation)
Work of art (French translation)
World of chances (Spanish translation)
World of chances (French translation)
Wouldn't change a thing (Spanish translation)
Yes
You're my only shorty (German translation)
You're my only shorty (Spanish translation)
You're my only shorty (French translation)