Quarashi

13 Lyrics found
Baseline (guitar tab)
Baseline (bass tab)
Baseline Ver 2 (guitar tab)
Copycat (guitar tab)
Punk (guitar tab)
Stick 'em Up (guitar tab)
Stick' Em Up (guitar tab)
Stick'em Up (guitar tab)
Switchstance (guitar tab)
Tarfur (guitar tab)
Transparent Parents (guitar tab)
You Puto (guitar tab)