ZZ Top

258 Songteksten gevonden
Beer Drinkin (gitaar tab)
Beer Drinkin (gitaar chord)
Blue Jean Blues (gitaar tab)
Blue Jean Blues Ver 2 (gitaar tab)
Boom Boom (bass tab)
Burger Man (gitaar tab)
Cheap Sunglasses (gitaar chord)
Cheap Sunglasses (bass tab)
Doubleback (gitaar tab)
Gimme All Your Lovin' (gitaar tab)
Gimme All Your Lovin' (gitaar chord)
Got Me Under Pressure (gitaar tab)
Heaven Hell Or Houston (gitaar tab)
I Need You Tonight (bass tab)
Im Bad Im Nationwide (gitaar tab)
Just Got Paid (gitaar tab)
Just Got Paid Ver 2 (gitaar tab)
La Grange (Spaanse vertaling)
La Grange (Franse vertaling)
La Grange (gitaar tab)
La Grange (bass tab)
La Grange Ver 2 (gitaar tab)
La Grange Ver 2 (bass tab)
La Grange Ver 3 (gitaar tab)
La Grange Ver 3 (bass tab)
La Grange Ver 4 (gitaar tab)
La Grange Ver 5 (gitaar tab)
La Grange Ver 6 (gitaar tab)
La Grange Ver 8 (gitaar tab)
La Grange Version 7 (gitaar tab)
Legs (gitaar tab)
Lowrider (bass tab)
Pch
Rough Boy (Franse vertaling)
Rough Boy (gitaar tab)
Rough Boy (gitaar chord)
Rough Boy (bass tab)
Sharp Dressed Man (Franse vertaling)
Sharp Dressed Man (Nederlandse vertaling)
Sharp Dressed Man (gitaar tab)
Sharp Dressed Man (bass tab)
Sharped Dressed Man (drum tab)
She's Just Killing Me (gitaar tab)
Tube Snake Boogie (gitaar tab)
Tube Snake Boogie (bass tab)
Tush (Italiaanse vertaling)
Tush (gitaar tab)
Tush (gitaar chord)
Tush (bass tab)
Tush Ver 2 (gitaar tab)
Tush Ver 2 (bass tab)
Tv Dinners (gitaar tab)
Velcro Fly (gitaar tab)
Waitin' For The Bus (gitaar tab)
Woke Up With Wood (gitaar tab)