Varsity

Varsity - Future love Nederlandse vertaling

Je score:

Future love

Nog enkele jaren
En ik zal je naam weten
Het lijkt alsof ik al altijd op je gewaxcht heb
En ik weet dat dit misschien gek klinkt 
Maar het zal niet lang duren
Totdat we dit gaan oppakken
Waar ik over praat is toekomstige liefde

Het is zo ver weg
En schat je straat in deze deur
Heb weer een beeld van je gezicht
Iets wat het wachten waard is
Ik laat alle anderen achter me
Zij doen me niks
Ik weet wat ik wil, wat ik nodig heb, tot de T

Schat als ze me vragen
Zou ik zeggen ik weet niet eens je naam
En wanneer ze me vragen
Verandert dat iets?
Nee het verandert niets
Want het is iets op de manier waarop je van me houdt
En het is iets op de manier hoe je me kent
Wat ik niet goed genoeg kan uitleggen

Er is gewoon iets aan onze toekomstige liefde,
Toekomstige liefde, toekomstige liefde,
Er is gewoon iets aan een
Toekomstige liefde, Toekomstige liefde, Toekomstige liefde

Wandelen hand in hand
Voor de tweede keer uitgaan
Ik kan me voorstellen wat je draagt
En ik kan de kus bijna proeven
Dacht aan al de manieren
Waarop we elkaar ontmoeten voor de eerste keer
Ik kan de plaats zien, de liefde voelen, op het eerste gezicht

Schat als ze me vragen
Zou ik zeggen ik weet niet eens je naam
En wanneer ze me vragen
Verandert dat iets?
Nee het verandert niets
Want het is iets op de manier waarop je van me houdt
En het is iets op de manier hoe je me kent
Wat ik niet goed genoeg kan uitleggen

Er is gewoon iets aan onze toekomstige liefde,
Toekomstige liefde, toekomstige liefde,
Er is gewoon iets aan een
Toekomstige liefde, Toekomstige liefde, Toekomstige liefde

Ik weet, het ogenblik dat je naast me komt opdagen
Staan we daar als het noodlot
Wanneer het voelt alsof je moet vechten om te ademen, 
dat is wanneer je het weet

Het ogenblik dat ik naast je kom opdagen
Weet je plotseling niet wat je moet doen
Alles binnenin je zegt dat ik de ware ben

Schat als ze me vragen
Zou ik zeggen ik weet niet eens je naam
En wanneer ze me vragen
Verandert dat iets?
Nee het verandert niets
Want het is iets op de manier waarop je van me houdt
En het is iets op de manier hoe je me kent
Wat ik niet goed genoeg kan uitleggen
Wat ik niet goed genoeg kan uitleggen

Er is gewoon iets aan onze toekomstige liefde, 
toekomstige liefde, toekomstige liefde,
Er is gewoon iets aan een
Toekomstige liefde, Toekomstige liefde, Toekomstige liefde
Er is gewoon iets aan een
Toekomstige liefde, Toekomstige liefde, Toekomstige liefde

Future love

A couple of years
And I'm gonna know your name
It's like I waited for you forever
And I know this might sound insane
But it won't be long
Til' we're gonna take this up
What I'm talking about is future love

It's so far away
And baby you're in this door
Got me picturing your face again
Something worth waiting for
I put all others behind me
they don't live up
I know what I want, what I need, to the T

Baby if they ask me
I would say I don't even know your name
And when they ask me
Does it change?
No it don't change a thing
'Cause it's something about the way you love me
And it's something about the way you know me
That I can't explain enough

There's just something about our future love, 
future love, future love
There's just something about a
future love, future love, future love

Walking hand in hand
Going on the second date
I can picture what you're wearing
And the kiss I can almost taste
Thought of all the ways
We meet for the very first time
I can see the place, feel the love, at first sight

Baby if they ask me
I would say I don't even know your name
And when they ask me
Does it change?
No it don't change a thing
'Cause it's something about the way you love me
And it's something about the way you know me
That I can't explain enough

There's just something about our future love,
future love, future love
There's just something about a
future love, future love, future love

I know, the minute you pull up next to me
We standing there like destiny
When it feels like you're fighting just to breathe,
that's when you know

The minute I pull up next to you
Suddenly you don't know what to do
Everything inside you says that I'm the one

Baby if they ask me
I would say I don't even know your name
And when they ask me
Does it change?
No it don't change a thing
'Cause it's something about the way you love me
And it's something about the way you know me
That I can't explain enough
That I can't explain enough

There's just something about our future love, 
future love, future love
There's just something about a
future love, future love, future love
There's just something about a
future love, future love, future love
Vind dit lied op:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Auteur: ?

Componist: ?

Publisher: ?

Details:

Taal: Engels

Vertalingen: Nederlands

Deel je mening

Dit formulier wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden zijn daarbij van toepassing.

0 Reacties gevonden