Ultima Thule

Ultima Thule - Jämtlandsången

Je score:
Så tåga vi tillsammans bort, mellan Jämtlands gröna ängar, bort
Mellan nyland, som prunka fulla av bröllopsblomsters prakt
Så skåda vi med gamman hän emot berg i blåa fjärran, hän
över sjöar, strömmar, skogar jämt kring bygder på vakt

Fagert är landet som blev vår lott och arvedel
Så firom dess fägring nu med sång och stråkars spel
Så tändom ånyo det hopp som våra fäder närt
För slit och mödor av fröjd och sol ett mått oss beskärt

Fagert är landet som blev vår lott och arvedel
Så firom dess fägring nu med sång och stråkars spel
Så tändom ånyo det hopp som våra fäder närt
För slit och mödor av fröjd och sol ett mått oss beskärt

Så tåga vi tillsammans bort, mellan Jämtlands gröna ängar, bort
Mellan nyland, som prunka fulla av bröllopsblomsters prakt
Så skåda vi med gamman hän emot berg i blåa fjärran, hän
över sjöar, strömmar, skogar jämt kring bygder på vakt

Fagert är landet som blev vår lott och arvedel
Så firom dess fägring nu med sång och stråkars spel
Så tändom ånyo det hopp som våra fäder närt
För slit och mödor av fröjd och sol ett mått oss beskärt

Fagert är landet som blev vår lott och arvedel
Så firom dess fägring nu med sång och stråkars spel
Så tändom ånyo det hopp som våra fäder närt
För slit och mödor av fröjd och sol ett mått oss beskärt
Vind dit lied op:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Auteur: Wilhelm Peterson-Berger

Componist: Wilhelm Peterson-Berger

Publisher: Dim Records

Details:

Uitgegeven in: 2019

Taal: Zweeds

Komt voor op: Charlataner (2019)

Deel je mening

Dit formulier wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden zijn daarbij van toepassing.

0 Reacties gevonden