't Hof Van Commerce

't Hof Van Commerce - Bam! Nederlandse vertaling songtekst

Je score:

Bam

Ik heb een stylo en een blad papier, OK
Geef die draadloze micro maar langs hier, OK
We zijn hier vanavond samen om iets te vieren, OK
4T4, Serge B en Cauwelier, OK

En BAM, niemand kan er aan, de lat ligt te hoog, je kan ze enkel maar lager leggen
Hetzelfde niveau, maar ge krijgt het niet cadeau
De taart is reeds verdeeld en ze zit niet in de frigo
Niets aan te doen en je hebt alles geïnvesteerd
Maar 't mocht toch niet baten, want er is niemand geïnteresseerd
Je hebt in al die jaren nog geen euro gegenereerd
Wat wil je dat we zeggen?
Goed geprobeerd

Met je lelijk gezicht
'k zou er nog niet in spuwen
Ze staat op nummer vier in de top 5 van de foltertuigen
En ge hebt geen kans bij de vrouwen ze zouden u moeten etnisch zuiveren
Gij alleen, kunt ge weg blijven
Alstublieft, ge moet niet naderbij komen
Ik zei het op mijn plaat, ge moet niet naderbij komen
Ge ruikt naar kaas, ik ben de baas, voor mij geen Maes
Wat wil je nog zeggen? Wat is uw relaas?

En BAM, niemand kan er aan, duizend kilogram, recht op je tanden
En BAM, we leggen alles lam, blijven drammen, alles kan, alles kan
En BAM, niemand kan er aan, duizend kilogram, recht op je tanden
En BAM, we leggen alles lam, blijven drammen, de beat blijft hangen

Ik wil niet opscheppen, maar 'k ga het toch maar vermelden
'k Heb zo'n spul gekocht om al mijn geld te tellen
En als het zo nog verder gaat, dan moet ik een tweede bestellen
Ons vinyl is nu beschikbaar, dus 'k zeg het maar om te helpen
Want ik help zo graag om uw geld uit te geven
U alles aftroggelen, dat is mijn grootste streven
Maar ik overval u met muziek, de beats doen me beven
Steek uw handen in de lucht, uw geld of uw leven

Godverdomme jongen, al dat opscheppen over jetons
Hier, hier heb je uw bonnen, ik kan niet zeggen dat het niet stonk
't Zit te diep geworteld, juist zoals een boomstronk
Het klinkt niet zoals het klonk in het jaar '98
Jullie zijn zeker zot jongens, zouden ze toen gezegd hebben
Maar 't is wel de waarheid dat de grond is die we gelegd hebben
't Zijn geen leugens die we verspreid hebben
toen we gezegd hebben: niemand groter

En BAM, niemand kan er aan, duizend kilogram, recht op je tanden
En BAM, we leggen alles lam, blijven drammen, alles kan, alles kan
En BAM, niemand kan er aan, duizend kilogram, recht op je tanden
En BAM, we leggen alles lam, blijven drammen, de beat blijft hangen

(FRIIIISSSSSS)

Uw raps zijn belegen en uw beats zijn niet fris
Alles samen heeft het een beetje weg van rotte vis
Je hebt een horloge, maar als je de wijzers moet lezen loopt alles mis
Ge weet nog godverdomme altijd niet hoe laat dat het is
Geen probleem, geen probleem, want ik weet het
Audemars, Vacheron of gewone Patek
Ik zie je knikken van ja, want ge verstaat het schijnbaar niet
De heilige Drievuldigheid, we steken het hier in de fik

Mijn hersenen wegen 21 kilo, 'k ben niet debiel
Vanuit stilstand spring ik 7 mijl
'k Eet 6 kubiek boterhammen en ben taaier dan een gordeldier
Ik breek ruiten en kap met mijn bijl
Ik kap hier, ik kap daar
'k Ben weg met uw fiets
Raketten in mijn silo
'k Heb ze vergaard, door de jaren, in mijn baard
Kapotte scharen, 't is al jaren, door mijn baard

En BAM, niemand kan er aan, duizend kilogram, recht op je tanden
En BAM, we leggen alles lam, blijven drammen, alles kan, alles kan
En BAM, niemand kan er aan, duizend kilogram, recht op je tanden
En BAM, we leggen alles lam, blijven drammen, de beat blijft hangen

En BAM, duizend kilogram, 
En BAM, blijven drammen, 
En BAM, 
En BAM,

Bam!

Ik è ne stylo en een blad papier, check.
Gift die droadluoze micro mor ollier, check,
We zin ier vanaovend tuope voe iets te viern, check,
4T4, Serge B en Cauwelier, check.

EN BAM, niemand kan d’r an, de lat ligt 't huoge, kunt olljine mo verloagn,
Het zelfde niveau, mo ge krieg et nie cadeau.
De toarte is ol verdjilt en 't zit niet in de frigo.
Niks an te doen en gèt olles g’investeerd.
Mo t’ mocht ogliek nie boatn, want 't is niemand g’interesseerd.
G'èt in ol die joarn nog ginnen euro gegenereerd.
Wuk wilt je damme zeggn?
Goe geprobeerd!
 
Mè je lelijke mulle,
kzoe der nog niet in spuugn,
Ze stoat ip nummer viere in dn top vuuve van de foltertuugn.
En g’èt gin keure bie de wuvn, ze zoen u moetn etnisch zuuvern.
Gie olljine, kundje wegbluven.
Ostenblieft, ge moe nie noazn.
Ik zei et ip min ploate, ge moe nie noazn.
Ge riek noa koas, ik ben den boas, voe mie gin maes.
Wuk wil j’ nog zeggn? Wuk is uw reloas?

EN BAM, niemand kan d’r an, duusd kilogram, recht ip je tandn.
EN BAM, we leggn olles lam, bluvn drammn, olles kan, olles kan.
EN BAM, niemand kan d’r an, duusd kilogram, recht ip je tandn.
EN BAM, we leggn olles lam, bluvn drammn, den beat bluft hangn.

Ik wille nie stoefn, mo kgoat ogliek mo vermeldn.
K’è zukke spellement gekocht voe ol me geld te telln.
En ot ezoa nog vodder goat, ton moek nen twiddn bestelln.
Oes vinyl is nu beschikboar, dus kzegget moa voe 't elpn.
Want ik elpe zuo geirn, voe uw geld ut te geevn.
U olles ofluuzn, dat is min grotste streevn.
M’overvolln u met muziek, de beats doen mie beevn. 
Stikt uw handn in de lucht, uw geld of uw leevn. 

Godverdomme joengne, ol die stoef over stoengs (=jetongs).
Ier g’èt ier uw boengs, kun nie zeggn dat nie stoenk.
't zit te diepe geworteld, juste lik nen buomstroenk.
't klink nie lik dat kloenk in 't joar 98.
Zie gie zeker zot zjongs, zoen ze ton gezeid èin.
Mo tis wel de woarheid dat de fong is daw geleid èin.
'T zin gin leugns, damme verspreid èin.
Omme wieder zeidn niemand grodder. 

EN BAM, niemand kan d’r an, duusd kilogram, recht ip je tandn.
EN BAM, we leggn olles lam, bluvn drammn, olles kan, olles kan.
EN BAM, niemand kan d’r an, duusd kilogram, recht ip je tandn.
EN BAM, we leggn olles lam, bluvn drammn, den beat bluft hangn.

(FRIIIISSSSSS)

Uw raps zien beleegn en uw beats zien nie fris.
Olles tuope èt een bitje weg van vorte vis.
G’èt een horloge, mo oj de wiezers moe leezn, lopt olles mis.
Ge wit nog godverdomme oltid nie oe loate dat is.
Gin probleem, gin probleem, want ik wete tekik. 
Audemars, Vacheron of geweune Patek
Ik zie je knikken van ja, want ge verstoat et nie lik.
Den eilige drievuldigheid, we steekn 't ier in de fik.

Min èrsens weegn 21 kilo, kben nie debielo.
Van ut stilstand spring ik 7 mielo.
K’ete 6 kuub stuutn en kben toaier dan nen armadillo.
Ik breke ruutn en 'k kappe mè min bielo.
Ik kappe ier, ik kappe doar.
Kben weg me jenne villo.
Rakettn in minne silo.
Ik è ze vergoard, deur de joarn, in minne board.
Kapotte skoarn, t is ol joarn, deur minnen board. 

EN BAM, niemand kan d’r an, duusd kilogram, recht ip je tandn.
EN BAM, we leggn olles lam, bluvn drammn, olles kan, olles kan.
EN BAM, niemand kan d’r an, duusd kilogram, recht ip je tandn.
EN BAM, we leggn olles lam, bluvn drammn, den beat bluft hangn.

EN BAM, duusd kilogram
EN BAM, bluvn deuredrammn.
EN BAM
EN BAM
Vind dit lied op:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Auteur: Filip Cauwelier, Serge Buyse, Kristof Michiels

Componist: ?

Publisher: Fonk vzw

Details:

Uitgegeven in: 2018

Taal: Nederlands

Vertalingen: Nederlands

Komt voor op: Niemand Grodder (2018) , Niemand grodder - De onuitwisbaere culturele erfenisse van (2018) , Niemand grodder - De onutwisbaere culturele erfenisse van (2018)

Deel je mening

Dit formulier wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden zijn daarbij van toepassing.

0 Reacties gevonden