Red Jumpsuit Apparatus

Red Jumpsuit Apparatus - Misery loves its company Nederlandse vertaling

Je score:

Misery loves its company

Luister goed terwijl we wachten totdat een geluid gaat

Het is waar, we zijn
We zijn voorbestemd om te falen
Het is waar, we zijn
We zijn voorbestemd om te falen 

Er is een probleem hier met onze maatschappij
De afwezigheid van mijn tranen is mijn nuchterheid
Ik heb een groeiende angst en jij helpt me niet
Ben ik de enige die zich realiseert dat het waar is?

Geslagen, maar ik ben niet gebroken
Leid mij er doorheen met je hand
Leid met jouw gesproken woorden
Laat me zien hoe ik moet luisteren 

Je vervolgt me, je laat hypocrisie zien
Ik heb een remedie voor je onzekerheid
Het is allemaal hetzelfde, jammer genoeg
Niemand werkt gratis
Ben ik de enige die zich realiseert dat het waar is?

Geslagen, maar ik ben niet gebroken
Leid mij er doorheen met je hand
Leid me met jouw gesproken woorden
Laat me zien hoe ik moet luisteren 
 
Laat je licht door me heen schijnen
Neem deze haat die ik niet los kan laten
Help me om de blinden te laten zien
Ellende houdt van zijn gezelschap
 
Wanneer ik droom 
Zie ik de dageraad in schemer veranderen, in schemer 

Geslagen maar ik ben niet gebroken
Leid mij er doorheen met je hand
Leid me met jouw gesproken woorden
Laat me zien hoe ik moet luisteren 
 
Laat je licht door me heen schijnen
Neem deze haat die ik niet losj kan laten
Help me om de blinden te laten zien
Ellende houdt van zijn gezelschap  

Het is waar, we zijn
We zijn voorbestemd om te falen
Het is waar, we zijn
We zijn voorbestemd om te falen

Misery loves its company

Listen close as we wait for a sound to go

It's true, we are
We are destined to fail
It's true, we are
We are destined to fail

There is a problem here with our society
The absence of my tears is my sobriety
I have a growing fear and you're not helping me
Am I the only one who realizes it's true?

Beat, but I'm not broken
Guide me through with your hand
Lead with your words spoken
Show me how to listen

You're persecuting me, showing hypocrisy
I have a remedy for your insecurity
It's all the same, sadly
Nobody works for free
Am I the only one who realizes it's true

Beat, but I'm not broken
Guide me through with your hand
Lead with your words spoken
Show me how to listen

Let your light shine through me
Take this hate I can't release
Help me make the blind see
Misery loves its company

When I dream 
I see dawn turn into dusk, into dusk

Beat but I'm not broken
Guide me through with your hand
Lead with your words spoken
Show me how to listen

Let your light shine through me
Take this hate I can't release
Help me make the blind see
Misery loves its company

It's true, we are
We are destined to fail
It's true, we are
We are destined to fail
Vind dit lied op:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Auteur: ?

Componist: ?

Publisher: ?

Details:

Taal: Engels

Vertalingen: Nederlands

Deel je mening

Dit formulier wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden zijn daarbij van toepassing.

0 Reacties gevonden