Red Jumpsuit Apparatus

Red Jumpsuit Apparatus - Angels cry Nederlandse vertaling

Je score:

Angels cry

Het is moeilijk om uit te leggen maar
Ik zal het proberen als je het me toestaat
Het is moeilijk te dragen
Ik zal huilen als je me laat huilen
Dit verandert niets aan wat ik voor je voel
Of je plaats in mijn leven
(alsjeblieft, huil niet)
Kan je niet zien dat ik hier doodga?
Een schot van een gebroken hart 
Dat door angst word achtervolgd

Engelen huilen wanneer sterren met elkaar botsen
Ik kan niet eten ik kan niet ademen
Ik zou het niet anders willen

Pure intenties werden obscuur
Seconden werden uren
Minuten werden jaren
Vraag me niet waarom
(alsjeblieft huil niet)
ik kan je geen leugens vertellen

Engelen huilen wanneer sterren met elkaar botsen
Ik kan niet eten ik kan niet ademen
Ik zou het niet anders willen 
Engelen huilen wanneer sterren met elkaar botsen
Ik kan niet eten ik kan niet ademen
Ik zou het niet anders willen
 
Mijn hart brandt door
Mijn borst naar de vloer
Stil mij verscheurend, maar toch opeens
Woorden kunnen zich niet verstoppen 
als ik je naar huis neem
Ik probeerde te zien
probeerde je woorden te begrijpen
als ik je naar huis neem 

Engelen huilen wanneer sterren met elkaar botsen
Ik kan niet eten ik kan niet ademen
Ik zou het niet anders willen 
Engelen huilen wanneer sterren met elkaar botsen
Ik kan niet eten ik kan niet ademen
Ik zou het niet anders willen

Angels cry

Well it's hard to explain but 
I'll try if you let me
Well its hard to sustain
I'll cry if you let me
This doesn't change the way I feel about you
or your place in my life
(please don't cry)
Can't you see I'm dying here?
A shot of broken heart
that is chased with fear

Angels cry when stars collide
I can't eat and I can't breathe
I wouldn't want it any other way

Intentions that were pure have turned obscure
Seconds into hours
Minutes into years
Don't ask me why
(please don't cry)
I cant tell you lies

Angels cry when stars collide
I can't eat and I can't breathe
I wouldn't want it any other way.
Angels cry when stars collide
I can't eat and I can't breathe
I wouldn't want it any other way

My heart burns through
My chest to the floor
Tearing me silently although abruptly
Words cant hide 
as I'm taking you home
And I tried to see
Tried to understand your words 
as I'm taking you home

Angels cry when stars collide
I can't eat and I can't breathe
I wouldn't want it any other way
Angels cry when stars collide
I can't eat and I can't breathe
I wouldn't want it any other way
Vind dit lied op:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Auteur: ?

Componist: ?

Publisher: ?

Details:

Taal: Engels

Vertalingen: Nederlands

Deel je mening

Dit formulier wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden zijn daarbij van toepassing.

0 Reacties gevonden