Jackie Wilson

36 Songteksten gevonden
A Woman A Lover (gitaar tab)
A Woman A Lover (gitaar chord)
Baby Workout (gitaar tab)
Baby Workout (gitaar chord)
Doggin Around (gitaar tab)
Doggin Around (gitaar chord)
Higher And Higher (gitaar tab)
Higher And Higher (gitaar chord)
Ill Be Satisfied (gitaar tab)
Ill Be Satisfied (gitaar chord)
Lonely Teardrops (gitaar tab)
Lonely Teardrops (gitaar chord)
No Pity (gitaar tab)
No Pity (gitaar chord)
Reet Petite (gitaar tab)
Reet Petite (gitaar chord)
Thats Why (gitaar tab)
Thats Why (gitaar chord)
To Be Loved (gitaar tab)
To Be Loved (gitaar chord)
Whispers (gitaar tab)
Whispers (gitaar chord)