Face Tomorrow

Face Tomorrow - Worth the wait Nederlandse vertaling

Je score:

Worth The Wait

50.000 manieren om weer
een van je fouten te maken
Om naar beneden te trekken wat we hadden opgebouwd
Zeg me, wanneer zal het...
Stop de tijd die we voorbij hebben laten gaan
Maar waarvan we het nut niet helemaal begrijpen
Misschien is het een beetje laat
Maar ik denk dat het het
wachten waard is, luiter alsjeblieft
Het is geen klein briesje
We zitten in een storm
Dit laat mijn hoofd
rondtollen, steeds weer
Laten we een nieuw plan maken
om deze samenwerking te redden
Laten we proberen om iets te redden

Doe je ogen dicht
Draai je hoofd
Loop weg
Kijk niet om
Sluit je ogen
Draai je hoofd
Stop dit spel
Kijk niet om

De wijn die we hadden bewaart voor
gelegenheden als deze stroomt naar buiten
Ik slik hem allemaal door voor jou
Ik denk dat ik een glas had om...
Vele gedachten zijn in mijn hoofd omgegaan
Kan ik je nogmaals vertellen
Dat ik het vertrouwen in je aan het verliezen ben
Zonder twijfel, zonder
enig idee, gedachteloos, gedachteloze handelingen
Ik weet niet welk pad ik moet kiezen
Het is moeilijk, maar we moeten toegeven
Dat we moeten stoppen

Het is te ver gegaan
Dit is te moeilijk
We druken elkaar in een hoek

We verdrinken onszelf
Dus laat me gewoon gaan

Worth the wait

50.000 ways to make
another one of your mistakes
tearing down what we build up
tell me when it's gonna...
stop the time that we let pass
for reasons we can't understand
maybe it's a little late
but I think it is worth the...
wait, stop listen please
this is not a little breeze
it's a storm that we are in
this is making my head...
spin around, around again
make ourselves a brand new plan
saving this companionship
try to get a grip

close your eyes
turn your head
walk away
don't look back
close your eyes
turn your head
stop this game
don't look back

pouring out the wine we kept
for occasions such as this
swallowing it all for you
I think I had a glass to...
many thoughts have slipped my mind
can I tell you one more time
I am loosing faith in you
without a doubt without a...
clueless, mindless, thoughtless moves
I don't know which path to choose
it's hard but we have to admit
that we have to quit

it's gone too far
this is too hard
we're driving each other in a corner

we are drowning ourselves
so just let me go
Vind dit lied op:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Auteur: Jelle

Componist: ?

Publisher: Reflections Records

Details:

Uitgegeven in: 2002

Taal: Engels

Vertalingen: Nederlands

Komt voor op: For Who You Are (2002)

Deel je mening

Dit formulier wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden zijn daarbij van toepassing.

0 Reacties gevonden