Billy Joel

Billy Joel - All About Soul Nederlandse vertaling

Je score:

All About Soul

Ze wacht 's nachts op mij, ze wacht op mij in stilte
Ze geeft me al haar tederheid en neemt mijn pijn weg
En tot nu is ze niet weggerend, ofschoon ik zweer dat ze op het punt gestaan heeft
Ze gelooft nog steeds in wonderen waar anderen in ijdelheid huilen

Het draait allemaal om bezieling
het draait om geloof en een diepere bedoeling
Het draait allemaal om bezieling
Want onder de liefde ligt een sterkere emotie
Ze moet sterk zijn
Want er zijn zoveel dingen die uit de hand lopen
Zouden haar weg moeten jagen
Dus waarom blijft ze?
Het draait allemaal om bezieling

Soms draait ze zich naar me om en vraagt waarover ik droom
En ik realiseer me dat ik een miljoen mijl weg moet zijn geweest
En ik vraag haar hoe ze wist dat ze juist op dat moment naar mij moest reiken
En ze lacht want ze heeft begrepen dat er geen woorden voor zijn

Het draait allemaal om bezieling
Het draait allemaal om weten wat iemand voelt
De vrouw heeft bezieling
De kracht van de liefde en de kracht om te helen
Dit leven is niet eerlijk
Het wordt donker, het wordt koud
Je moet taai zijn, maar dat is niet genoeg
Het draait allemaal om bezieling

Er zijn mensen die alle sporen van menselijkheid verloren hebben
Er zijn er velen die gevallen zijn, er zijn er enkelen die nog steeds overleven
Ze komt 's nacht naar me toe en vertelt mij haar wensen
En ze geeft me alle liefde die ik nodig heb om te blijven geloven

Het draait allemaal om bezieling
Het draait allemaal om vreugde die voortkomt uit verdriet
Het draait allemaal om bezieling
Wie staat er nu en wie staat er morgen
Je moet hard zijn
Zo hard als de Rock in dat oude Rock 'n Roll liedje
Maar dat is slechts een deel, je weet in je hart
Dat het allemaal om bezieling draait.

All About Soul

She waits for me at night, she waits for me in silence
She gives me all her tenderness and takes away my pain
And so far she hasn't run, though I swear she's had her moments
She still believes in miracles while others cry in vain 

It's all about soul
It's all about faith and a deeper devotion
It's all about soul
'Cause under the love is a stronger emotion
She's got to be strong
'Cause so many things getting out of control
Should drive her away
So why does she stay?
It's all about soul 

She turns to me sometimes and asks me what I'm dreaming
And I realize I must have gone a million miles away
And I ask her how she knew to reach out for me that moment
ANd she smiles because it's understood there are no words to say 

It's all about soul
It's all about knowing what someone is feeling
The woman's got soul
The power of love and the power of healing
This life isn't fair
It's gonna get dark, it's gonna get cold
You've got to be tough, but that ain't enough
It's all about soul 

There are people who have lost every trace of human kindness
There are many who have fallen, there are some who still survive
She comes to me at night and she tells me her desires
And she gives me all the love I need to keep my faith alive 

It's all about soul
It's all about joy that comes out of sorrow
It's all about soul
Who's standing now and who's standing tomorrow
You've got to be hard
Hard as the rock in that old rock 'n' roll song
But that's only part, you know in your heart
It's all about soul
Vind dit lied op:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Auteur: Billy Joel

Componist: Billy Joel

Publisher: Sony Music Entertainment

Details:

Uitgegeven in: 2011

Taal: Engels

Vertalingen: Frans , Nederlands

Komt voor op: River Of Dreams (1993) , Piano Man: The Very Best of Billy Joel (2004) , The Essential Billy Joel 3.0 (2008)

Deel je mening

Dit formulier wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden zijn daarbij van toepassing.

0 Reacties gevonden