't Hof Van Commerce

't Hof Van Commerce - domistiek en leevrancier Dutch translation lyrics

Your rating:

Domistiek en Leevrancier

Zeg een hoe laat het is, ik heb er geen idee van
Zou het al na twaalf uur zijn
Ik heb geen uurwerk aan
Ben je ze terug kwijt misschien
Het gaat je geen zak aan
Domistiek en Leevrancier,
Buzza en Cauwelier (x 2)
Wat is de kwaal van de jaren negentig
Onverschilligheid, het is een feit
Ik had het nog zo gedacht
De mensen hebben er geen idee van
Of willen er geen idee van hebben
We hebben genoeg problemen met onszelf 
En ik weet het, ik ben misschien aan het zagen
Maar ik zal me niet mispakken
Deze keer, je bent al vrij
Hey, het is best dat jullie
Zich niet moeten melden bij het leger
Want je zou huilen zoals Salem Seegers
Je hebt geluk dat minister Delcroix
De legerdienst heeft afgeschaft
Of anders had je al
Legerschoenen aangepast, je werd betast
Door een of andere seksueel gefrustreerde
Spast die je zaad doorspoeld
Enfin, ik ga me er
Maar niet te veel mee moeien
Want naast paarden 
zitten er meestal koeien die loeien
Och, je verstaat wat ik 
Daar eigenlijk mee bedoel
He, kijk naar mij, maak je niet druk
Ik hou meestal het hoofd koel
Zeg een hoe laat het is, ik heb er geen idee van
Zou het al na twaalf uur zijn
Ik heb geen uurwerk aan
Ben je ze terug kwijt misschien
Het gaat je geen zak aan
Domistiek en Leevrancier,
Buzza en Cauwelier 
Al deze die voor ons
Geprobeerd hebben, hebben gefaald
Omdat ze nooit het ongelofelijke niveau
Van ons hebben gehaald
We vloeien beter dan
Het water in de vaart
we doen mirakels die
Nooit eerder zijn verklaard
Door wetenschappers met een baard
En met fabrieken
Het zou kunnen zijn
Dat ik me laat vast binden
Aan een paal met scherpe pinnen, om te beginnen
Aan gewaagde spelletjes met andere woorden sm
yo profetische magnetische
Ongelofelijke energetische teksten
Over boskabouters en toverteksten
In actie, ik overmeester jullie
In een fraxie van een seconde
Ik zie graag de meisjes
Vooral mijn mooie blonde
West vlaamse hip hop
Je gaat er nog van horen
Was ik in jou plaats
Ik zou me er niet aan storen
Laat het maar tot je komen
En laat je bekoren, ergernis is suf
Want het kan je zenuwen vermoorden 
Zeg een hoe laat het is, ik heb er geen idee van
Zou het al na twaalf uur zijn
Ik heb geen uurwerk aan
Ben je ze terug kwijt misschien
Het gaat je geen zak aan
Domistiek en Leevrancier,
Buzza en Cauwelier (x 2)
Buzza buzza buzza
buzza buzza buzza
Ben ik, domistiek komt hier spelen
Dus schrijf maar je cheque
Vijf nullen, is dat voor een ganse avond?
Hu hu hu hu hu, een uur zal je bedoelen
De enigsten die aan mij kan is de leevrancier
En het moet nu wel passen,
We zitten samen in het bestuur
Van onze bende, we liggen zo vaak omver
Van al die joints dat we roken op het einde
Maar dat kan toch niet zuiver zijn
Komen ze me dan zeggen
In tegendeel, ik zou ze verdorie samenleggen
Ik ben groen alleen met pure weed,
Met wat dat jullie zich moeien
Want het zijn jullie zaken niet
Ik heb interplanetaire,
cardiovasculaire gedachten
In mijn hersenen geformuleerd in het binaire
Ik heb oog voor het vulgaire
Van uit mijn glazen serre
Mijn teksten geven stroomstoten
Van honderdduizend ampère
Zeg een hoe laat het is, ik heb er geen idee van
Zou het al na twaalf uur zijn
Ik heb geen uurwerk aan
Ben je ze terug kwijt misschien
Het gaat je geen zak aan
Domistiek en Leevrancier,
Buzza en Cauwelier 
Je komt hier weer zagen
Met allemaal onnozelheid
En jullie stomme vragen
Laat me rust of ik kom kwaad
Het is niet omdat ik geniaal ben
Dat je me moet lastig vallen
Want ik ben er gerust in
Wat gaat mij dat interesseren
Uh, ik heb het mijne en jij het uwe
Ik rap luw
Ik schud ruw lint over, ik die duw
Tegen de steunpalen van het etablissement
Als ik maar kan treiteren
Want dan ben ik tevreden
En het is niet voor het een of ander
Maar ik, ik ben zo goed
Je denk me te overtreffen
Maar jongen, toch niet
Zelfs niet in je dromen
Of op je beste dag
Ik ga je een beetje hebben want ik lach terug
Hahaha
Domistiek, magnifiek stuk antiek
Ik ben nog meer potent
Dan tienduizend volt electriciteit
Stomme flik, eet veel blik en drinkt veel bier
Als je denkt om mij te vangen
Ik daag je uit, kom maar hier
Zeg een hoe laat het is, ik heb er geen idee van
Zou het al na twaalf uur zijn
Ik heb geen uurwerk aan
Ben je ze terug kwijt misschien
Het gaat je geen zak aan
Domistiek en Leevrancier,
Buzza en Cauwelier 
Zeg een hoe laat het is, ik heb er geen idee van
Zou het al na twaalf uur zijn
Ik heb geen uurwerk aan
Ben je ze terug kwijt misschien
Het gaat je geen zak aan
Domistiek en Leevrancier,
Buzza en Cauwelier

domistiek en leevrancier

Zeg ne kjir oe loat'est'k è der gin gedag van
Zôt ol achter ntwolvn zyn
'k è gin arloiz'an
Zyj ze were kwyt musskien
't goat u ginne zak an
Domistiek en Leevrancier,
Buzza en Cauwelier (x 2)

Wuk es de kwale van de joaren tneegntug?
Onverskilluggeit, 't feit,
'k aat nog zo gepeist.
De minsn' èn der gin gedag-van
of willn der gin gedag van èn,
W'èn genoeg miserie van oes eign.
En 'k weet ut, 'k ben miskien an 't kakkn,
mô 'k goa mie nie mispakkn
van dizze kji, ge zyt ol vrji.
El, 't e best daj under
niet moe meldn in 't leegre,
wan ge zô jangkn lik Salem Seegre.
Gè sjanse da minister Delcroix
de legerdienst èt ofgeskaft,
of anders aaj j'ol
legerbottn aangepast, ge wierd betast
deur jin of andern sexueel gefrustreerdn
spast die joen zoat deuresjast.
Enfin, 'k goa der mie
mô nie te vele mee bemoein,
wan neffens pèrdn zittn
der mjistol koein die loein.
Oj verstoat wuk dak
doar eigenlik mee bedoele.
Ei, kiek noar ik, makt u nie druk,
'k ôde mjistal 't wôft koele.

En zeg ne kjir oe loat'est
'k è der gin gedag van
Zôt ol achter ntwolvn zyn
'k è gin arloiz'an
Zyj ze were kwyt musskien
't goat u ginne zak an
Domistiek en Leevrancier,
Buzza en Cauwelier

Ol dedie die vwor oes
ol geprobeerd èn èn gefoalt,
omdan ze nwois 't ongelwoiflik nivo
van oes èn gaalt.
We flown beter dan
't woatr in de voart,
we doen mirakels die
nwoi jirder zyn verkloard,
deur weetnskappers me nun board
en me fabrin,
't zô keun zyn
da 'k mie loate vaste bindn
an een pale me skerpe pinn voe te beginn
an gewoagde spellekes met andre woordn SM.
yo profetische magnetische
ongelwoiflik energetische tekstn
over boskabôters en twôverheks,
in aksje, 'k overmjister under
in un fraxie van un seconde,
'k zie vrji gèrn de wuvjes
en soertoe min skwône blonde.
Westvlamske hiphop
ge goat er nog van wôrn,
moestuk in joen plekke zyn
'k zô dur mie nie an stwôrn,
laat ut mô tut gie kômmn
en lat ut u bekwôrn, ergernisse es suf
want kan u zenuuwn vermwôrn

Zeg ne kjir oe loat'est
'k è der gin gedag van
Zôt ol achter ntwolvn zyn
'k è gin arloiz'an
Zyj ze were kwyt musskien
't goat u ginne zak an
Domistiek en Leevrancier,
Buzza en Cauwelier

Buzza buzza buzza
buzza buzza buzza
ben kik, domistiek komdier speeln
dus skriv mô joene sjik.
Vuf nuljes e da voe ne gjilln avunt?
Hu hu hu hu hu, un eure bedoeldje
dnjinigstn die an ik kan e de leevrancier.
't moe nog un bitje passn
van we zittn twôpe in 't bestier
van oes bende, we liggn zwô dikkers overende
van ol die pétars dam smôrn tut ip 't ende.
Mô, da kan toch nie vrji zuvver zyn,
kômmn ze mie ton zeggn,
contraorje 'k zô ze godverdomme twôpeleggn,
'k ben groen oljinne me pure weed,
me wuk da'j gie joe moeit
wan da zyn u zaakns niet uh.
'k è interplanetaire,
cardiovasculaire gedachtn
in myn èsems geformuleerd in 't binaire,
'k è wôge voe 'tvulgaire
vannut myn gloazne sère,
min tekstn geevn strwômstwôtn
van onderdust ampère.

Zeg ne kjir oe loat'est
'k è der gin gedag van
Zôt ol achter ntwolvn zyn
'k è gin arloiz'an
Zyj ze were kwyt musskien
't goat u ginne zak an
Domistiek en Leevrancier,
Buzza en Cauwelier

Ge kômdier weere zaagn
med ol onwôzele kôt,
en under stômme vroagn,
lat mie grust of 'kômme vrôt.
't e nie omdak geniaal benne
daj mie môt ambeteern,
van 'k ben der gildig grust in
wuk goa mie dad intresseern.
Uh, ik è tmyne en gie èt uwe,
'k reppe luwe,
'k skudde ruwe lind oovr ik die duwe,
teegn de steunpiloarn van 't établissement,
ôk mô kanne grètn,
van tôn ben kik content.
En 't e nie vô tjin of tandre,
môr ik, ik ben zwô goet,
ge peist va mie tovertrefn,
mô jongne jaggendoet.
Zelfs nie in joen drwômn
of ip joenen besten dag,
'k zal u nbitjen èn van 'k lache were
hahaha.
Domistiek, manjefyk stik antyk
ik ben nog mjir potent
dan tiendûst volt illuttriek.
Stômme flik, it veel blik en drinkt vee bier.
ôj peist van mie te pakkn,
'k daaguu ût, kômmor ier.

Zeg ne kjir oe loat'est
'k è der gin gedag van
Zôt ol achter ntwolvn zyn
'k è gin arloiz'an
Zyj ze were kwyt musskien
't goat u ginne zak an
Domistiek en Leevrancier,
Buzza en Cauwelier

Zeg ne kjir oe loat'est
'k è der gin gedag van
Zôt ol achter ntwolvn zyn
'k è gin arloiz'an
Zyj ze were kwyt musskien
't goat u ginne zak an
Domistiek en Leevrancier,
Buzza en Cauwelier
Get this song at:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Author: ?

Composer: ?

Publisher: ?

Details:

Language: Dutch

Translations: Dutch

Appearing on: En In Izzegem (1998)

Share your thoughts

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

0 Comments found