Shirley Bassey

Shirley Bassey - Yesterday when I was young Dutch translation lyrics

Your rating:

Yesterday when I was young

Gisteren, toen ik nog jong was
en de smaak van het leven zo zoet was
als regen op mijn tong,
flirtte ik met het leven alsof dat een dwaas spelletje was,
zoals een avondbriesje met de vlam van een kaars kan spelen,
De duizend dromen die ik droomde,
alle grootse dingen die ik plande,
helaas bouwde ik die altijd op drijfzand.
Ik leefde 's nachts en meed het naakte daglicht
en pas nu zie ik hoe de jaren om zijn gevlogen

Gisteren, toen ik nog jong was
en er nog zoveel drinkliedjes moesten worden gezongen,
en er nog zoveel onvoorspelbare pleziertjes op me lagen te wachten,
en zoveel pijn dat mijn verblinde blik weigerde in te zien,
Ik holde zo hard dat de tijd en m'n jeugd uiteindelijk op waren
en ik ben nooit gestopt om te overdenken wat het leven nu eigenlijk inhield,
en ieder gesprek wat ik me nu nog herinner
ging alleen maar over mij en helemaal niets anders.

Gisteren stond alles nog voor me open
en iedere doldwaze dag bracht weer iets nieuws om te doen,
Ik gebruikte mijn magische leeftijd alsof dat een toverstokje was
en zag nooit de verspilling en leegte die daarachter lag,
Het liefdesspel speelde ik arrogant en met trots
en iedere vlam die ik aanstak ging ook snel weer dood,
De vrienden die ik maakte leken allemaal
op een of andere manier geleidelijk aan te verdwijnen,
en alleen ik ben nog maar op het podium over om het toneelstuk af te maken,
Er zijn nog zoveel liedjes in mij
die niet meer zullen worden gezongen,
Ik proef de bittere smaak van tranen op m'n tong
Voor mij is de tijd gekomen om af te rekenen
met gisteren, toen ik nog jong was

Yesterday when I was young

Yesterday when I was young
the taste of life was sweet
as rain upon my tongue.
I teased at life as if it were a foolish g ame,
the way the evening breeze may tease a candle flame.
The thousand dreams I dreamed,
the splendid things I planned
I always built alas on weak and shifting sand.
I lived by night and shunned the naked light of the day
and only now I see how the years ran away.

Yesterday when I was young
so many drinking songs were waiting to be sung,
so many wayward pleasures lay in store for me
and so much pain my dazzled eyes refused to see.
I ran so fast that time and youth at last ran out,
I never stopped to think what life was all about
and every conversation I can now recall
concerned itself with me and nothing else at all.

Yesterday the moon was blue
and every crazy day brought something new to do.
I used my magic age as if it were a wand
and never saw the waste and emptiness beyond.
The game of love I played with arrogance and pride
and every flame I lit too quickly died.
The friends I made all seemed
somehow to drift away
and only I am left on stage to end the play.
There are so many songs in me
that won't be sung,
I feel the bitter taste of tears upon my tongue.
The time has come for me to pay
for yesterday when I was young
Get this song at:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Author: Charles Aznavour, Herbert Kretzmer

Composer: Charles Aznavour

Publisher: EMI Music Germany GmbH & Co. KG

Details:

Released in: 2010

Language: English

Cover from: Charles Aznavour - Yesterday When I Was Young (1970)

Translations: Dutch

Appearing on: Her Golden Voice (1995) , Let Me Sing And I'm Happy (1998) , Diamonds Are Forever: The Concert Collection (2005) , Something (1970) , Contemporary Classics (2002) , Diamonds Are Forever - Her Greatest Hits (1995) , The Birthday Concert (1997) , The EMI/UA Years 1959-1979 CD3 - 1970-1972 (1994)

Share your thoughts

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

0 Comments found