Maanam

Maanam - Z Ogniem W G³owie lyrics

Your rating:
Rêka zamar³a na nagim ramieniu
I nie œmie dalej siê posun¹æ
Têtno têtni iskrz¹ skronie
Niepewnoœæ boi siê pomyliæ

Mocno zwarci choæ nie przytuleni
W ¿y³ach krew zamienia siê w strumieñ
B³êkitna lawa zalewa mi oczy
B³êkitna lawa wodospad ze zdumieñ

Lubiê ciszê z burz¹ w œrodku
Magnetyczna kula namiêtnoœci
Szukam spokoju szukam wody
Woda ¿ywio³em jest z³owrogim

Mocno zwarci choæ nie przytuleni
W ¿y³ach krew zamienia siê w strumieñ
B³êkitna lawa zalewa mi oczy
B³êkitna lawa wodospad ze zdumieñ

Lubiê samotnoœæ lecz we dwoje
Na wyci¹gniêcie rêki twojej
Szukam spokoju szukam wody
Woda ¿ywio³em jest z³owrogim
Pokornie ale z ogniem w g³owie
Sama i z tob¹ sama przy tobie
Kochaj mnie kocham ciê
Kochaj mnie kocham ciê
Lubiê samotnoœæ lecz we dwoje
Na wyci¹gniêcie rêki twojej
Get this song at:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Author: ?

Composer: ?

Publisher: ?

Details:

Language: Polish

Share your thoughts

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

0 Comments found