Jason Mraz

Jason Mraz - A beautiful mess Dutch translation

Your rating:

A beautiful mess

Je hebt het beste van beide werelden 
Je bent het soort meisje dat een man onderuit kan halen
En hem terug omhoog brengen
Je bent sterk maar je bent behoeftig
Nederig maar je bent hebberig
En gebaseerd op je lichaamstaal 
En het goedkope schuingedrukte dat ik heb gelezen
Is jouw stijl erg selectief
Alhoewel je verstand redelijk roekeloos is
Wel ik denk dat het gewoon betekent
Dat dit gewoon geluk is wat geluk is

En wat een mooie puinhoop is dit
Het is als vuilnis ophalen in jurken

Wel het doet een beetje pijn 
Wanneer de soort woorden die je schrijft
Zichzelf min of meer veranderen in messen
En let niet op mijn zenuwen, je kan het fictie noemen
Maar ik hou ervan om ondergedompeld te zijn
In je tegenstellingen, schat
Want hier zijn we, hier zijn we

Alhoewel je bevooroordeeld was, hou ik van je advies
Je antwoorden zijn snel
En hebben waarschijnlijk te maken met je onzekerheden
Er is geen schaamte in gek zijn
Afhangend van hoe je deze opvat
De woorden waarmee ik het omschrijf
Deze relatie waar in we zitten 

En wat een mooie puinhoop is dit
Het is als vuilnis ophalen in jurken

Wel het doet een beetje pijn 
Wanneer de soort woorden die je zegt
Zichzelf min of meer veranderen in zwaarden
En vriendelijk en hoffelijk is het leven heb ik gehoord
Maar het is tof om te zeggen
Dat we in de modder hebben gespeeld
Oh schat
Want hier zijn we, hier zijn we

Hier zijn we
Hier zijn we
...
Hier zijn we

We zijn hier nog altijd
Wat een mooie puinhoop is dit
Het is zoals een gok wagen 
Wanneer het enige antwoord ja is

Door tijdloze woorden, en onbetaalbare foto’s
Zullen we vliegen zoals vogels, weg van deze aarde
En de tijden ze veranderen, en harten vervormen
Maar dat is geen zorg wanneer we samen gewond zijn
En we scheurden onze jurken, en bevuilden onze shirts
Maar het is plezant vandaag
Oh het wachten was het zo waard

A beautiful mess

You've got the best of both worlds
You're the kind of girl who can take down a man 
And lift him back up again
You are strong but you're needy 
Humble but you're greedy
And based on your body language 
And shoddy cursive I've been reading
Your style is quite selective 
Though your mind is rather reckless
Well I guess it just suggests
That this is just what happiness is

And what a beautiful mess this is
It's like picking up trash in dresses

Well it kind of hurts 
When the kind of words you write
Kind of turn themselves into knives
And don't mind my nerve, you could call it fiction
But I like being submerged
In your contradictions, dear
'Cause here we are, here we are

Although you were biased, I love your advice
Your comebacks they're quick
And probably have to do with your insecurities
There's no shame in being crazy 
Depending on how you take these
Words I'm paraphrasing
This relationship we're staging

And what a beautiful mess this is
It's like picking up trash in dresses

Well it kind of hurts 
When the kind of words you say
Kind of turn themselves into blades
And kind and courteous is a life I've heard
But it's nice to say 
That we played in the dirt
Oh dear
'Cause here we are, here we are

Here we are
Here we are
...
Here we are

We're still here
What a beautiful mess this is
It's like taking a guess 
When the only answer is yes

Through timeless words, and priceless pictures
We'll fly like birds, out of this earth
And times they turn, and hearts disfigure
But that's no concern when we're wounded together
And we tore our dresses, and stained our shirts
But it's nice today
Oh the wait was so worth it
Get this song at:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Author: Chaska Potter, Jason Mraz, Mai Bloomfield, Mona Tavakoli, Rebecca Gebhardt

Composer: ?

Publisher: Atlantic Recording Corporation

Details:

Released in: 2008

Language: English

Translations: French , Dutch

Share your thoughts

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

0 Comments found