Gabriel Rios

Natalia & Gabriel Rios - Hallelujah (Lied voor Haïti) Dutch translation

Your rating:

Halleluja

Nu, ik heb gehoord dat er een geheim akkoord was
dat David speelde en het plezierde de Heer
Maar je houdt niet echt van muziek, is het niet?
Het gaat zo:
De vierde, de vijfde
In mineur omlaag, in majeur omhoog
De verbijsterde koning componeert een loflied

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja

Jouw geloof was sterk, maar je had bewijs nodig
Je zag haar baden op het dak
Haar schoonheid en het maanlicht brachten je ten val
Ze bond je vast aan een keukenstoel
Ze vernietigde je troon en ze knipte je haar
En aan je lippen ontlokte ze het loflied

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja

Je zegt dat ik de naam ijdel gebruikte
Ik ken de naam niet eens
Maar als ik dat wel deed, echt, wat gaat jou dat aan?
Er is een felle gloed in elk woord
Het maakt niet uit welke je hebt gehoord
Het heilige of het gebroken loflied

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja

Ik deed mijn best, het was niet veel
Ik voelde niets, dus ik probeerde aan te raken
Ik vertelde de waarheid,
Ik kwam niet om je voor de gek te houden
En niettemin ging alles verkeerd
Ik zal voor de Heer van het Lied staan
met niets anders op mijn mond dan een loflied

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja

Hallelujah (Lied voor Haïti)

Now, I've heard there was a secret chord
That David played, and it pleased the Lord
But you don't really care for music, do you?
It goes like this:
The fourth, the fifth
The minor fall, the major lift
The baffled king composing Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Your faith was strong, but you needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty and the moonlight overthrew ye
She tied you to a kitchen chair
She broke your throne, and she cut your hair
And from your lips she drew the Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

You say I took the name in vain
and I don't even know the name
But if I did, well really, what's it to you?
There's a blaze of light in every word
It doesn't matter which you heard
The holy or the broken Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

I did my best, it wasn't much
I couldn't feel, so I tried to touch
I've told the truth
I didn't come to fool you
And even though it all went wrong
I'll stand before the Lord of Song
With nothing on my tongue but Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah
Get this song at:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Author: Leonard Cohen

Composer: Leonard Cohen

Publisher: ?

Details:

Released in: 2010

Language: English

Cover from: Leonard Cohen - Hallelujah 1 (1984)

Translations: Dutch

Share your thoughts

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

0 Comments found