ABBA

ABBA - Don't Shut Me Down Dutch translation

Your rating:

Leg me niet het zwijgen op

Een tijdje geleden hoorde ik het geluid van kinderlach
Nu is het stil, dus ik denk dat ze het park hebben verlaten
Deze houten bank wordt met het uur moeilijker
De zon gaat onder, het wordt donker

Ik realiseer me dat ik het koud heb
De regen begint te gieten
Terwijl ik naar de ramen op de tweede verdieping kijk
De lichten zijn aan, het is tijd om te gaan
Het is eindelijk tijd om het hem te laten weten

Ik geloof dat het eerlijk zou zijn om te zeggen
Je ziet er verbijsterd uit
En je vraagt ​​je af waarom ik hier vandaag ben
En dat zou je ook moeten doen, ik zou
Toen ik wegging, voelde ik dat ik er genoeg van had
Maar in de vorm en vorm die ik nu verschijn
Ik heb geleerd ermee om te gaan
En liefde en hoop is waarom ik hier nu ben

En nu zie je een andere ik, ik ben opnieuw geladen, ja
Ik ben opgewonden, sluit me niet af
Ik ben als een droom in een droom die is gedecodeerd
Ik ben opgewonden, ik ben heet, sluit me niet af

Ik ben niet degene die je kende
Ik ben zo nu en dan gecombineerd
En ik vraag je om een ​​open geest te hebben
Ik ben deze keer niet dezelfde
Ik ben opgewonden, sluit me niet af

Wil je me in de hal laten staan?
Of mij binnen laten?
Het appartement is helemaal niet veranderd
Ik moet zeggen dat ik blij ben
Ooit waren deze kamers getuige van onze liefde
Mijn driftbuien en toenemende frustratie
Maar ik ga van gek
Om niet zo slecht in mijn transformatie

En nu zie je een andere ik, ik ben opnieuw geladen, ja
Ik ben opgewonden, sluit me niet af
Ik ben als een droom in een droom die is gedecodeerd
Ik ben opgewonden, ik ben heet, sluit me niet af

Ik ben niet degene die je kende
Ik ben zo nu en dan gecombineerd
En ik vraag je nu om een ​​open geest te hebben
Ik ben deze keer niet dezelfde
Ik ben opgewonden, sluit me niet af

Je vroeg me niet weg te gaan
Nou, hier ben ik weer
En ik hou nog steeds van je en dus zal ik niet doen alsof
Ik heb geleerd ermee om te gaan
En liefde en hoop is waarom ik hier nu ben

Don't Shut Me Down

A while ago I heard the sound of children's laughter
Now it's quiet, so I guess they left the park
This wooden bench is getting harder by the hour
The sun is going down, it's getting dark

I realize I'm cold
The rain begins to pour
As I watch the windows on the second floor
The lights are on, it's time to go
It's time at last to let him know

I believe it would be fair to say
You look bewildered
And you wonder why I'm here today
And so you should, I would
When I left I felt I'd had enough
But in the shape and form I appear now
I have learned to cope
And love and hope is why I am here now

And now you see another me, I've been reloaded, yeah
I'm fired up, don't shut me down
I'm like a dream within a dream that's been decoded
I'm fired up, I'm hot, don't shut me down

I'm not the one you knew
I'm now and then combined
And I'm asking you to have an open mind
I'm not the same this time around
I'm fired up, don't shut me down

Will you leave me standing in the hall
Or let me enter?
The apartment hasn't changed at all
I got to say I'm glad
Once these rooms were witness to our love
My tantrums and increasing frustration
But I go from mad
To not so bad in my transformation

And now you see another me, I've been reloaded, yeah
I'm fired up, don't shut me down
I'm like a dream within a dream that's been decoded
I'm fired up, I'm hot, don't shut me down

I'm not the one you knew
I'm now and then combined
And I'm asking you to have an open mind now
I'm not the same this time around
I'm fired up, don't shut me down

You asked me not to leave
Well, here I am again
And I love you still and so I won't pretend
I have learned to cope
And love and hope is why I am here now
Get this song at:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Author: Björn Ulvaeus

Composer: Benny Andersson

Publisher: ?

Details:

Released in: 2021

Language: English

Translations: Dutch

Share your thoughts

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

0 Comments found