Clouseau

Clouseau
Vliegtuig (English translation)

Dutch
English
Vliegtuig
Airplane
Ik kijk naar de lucht en zie je gaan
Het vliegtuig verdwijnt in zilveren wolken
Naar je nieuwe thuis
En je zei me
In m'n hart blijf ik dichtbij je
Maar een bang gevoel beklijft me
Nu je met hem de hemels doorkruist

Jij bent van hier en hij van daar
Jij wou altijd de wereld rondreizen
Laat vooral geen traan
En geniet maar
Er is vast veel moois te zien daar
Jouw geluk is mij zo dierbaar
Dat ik poog om dit blad om te slaan

Wij waren vrienden zonder meer
Maar nu krijg ik spijt van alle woorden
Die ik jou nooit zei
En ik weet wel
Zelfs intens verdriet geneest wel
Maar m'n liefde is geen zeepbel
Die uiteenspat zodra je verdwijnt

Ik had nooit de moed ervoor te gaan
Was bang om je helemaal te verliezen
Maar nu voel ik spijt
Het is niet eerlijk
Want ons afscheid maakt nog meer stuk
Liefde is toch onontbeerlijk
'k Heb je nodig, ik wil je niet kwijt!

Ik kom je halen vannacht
Ik kom je halen vannacht
En vertel je alles waar ik zo vaak aan dacht
Ik kom je halen vannacht
Ik kom je halen vannacht
Maar het blijft bij dromen, liefste slaap nu maar zacht

Durf ik het wel of toch maar niet?
Kom ik je nieuwe leven verstoren?
Doe ik hem dat aan?
Hij verwacht niets
Nee, dit wordt z'n beste dag niet
Maar mijn liefde, nee die wacht niet
Er is veel te veel tijd verloren gegaan

Ik kom je halen vannacht
Ik kom je halen vannacht
En vertel je alles waar ik zo vaak aan dacht
Ik kom je halen vannacht
Ik kom je halen vannacht
In m'n mooiste droom is dit waar jij ook op wacht
Ik kom je halen vannacht
Ik kom je halen vannacht
Want er is geen pil die deze pijn ooit verzacht
Ik kom je halen vannacht
Ik kom je halen vannacht
Jij bent het mooiste wat de wereld ooit heeft voortgebracht
I look at the sky and watch you go
The plane disappears in silver clouds
Towards your new home
And you told me
In my heart you'd stay close to me
But an awkward fear holds me
Now you're crossing the sky with him

Your home is here and he's born there
You've always wanted to travel the world
Don't you shed a tear
And just enjoy it
There must be so many beautiful things over there
Your happiness is so important to me
That I attempt to turn this page

We were friends and nothing more
But now I start to regret all these words
That I never said
And I do know
That even intense grief will heal
But my love is not a bubble
That bursts the moment you disappear

I never had the courage to go for it
Was afraid to lose you completely
But now I feel regret
It's not fair
Because our goodbye breaks even more things
Love is indispensable
I need you, don't want to lose you!

I will come and get you tonight
I will come and get you tonight
And will tell you everything that has crossed my mind so many times
I will come and get you tonight
I will come and get you tonight
But it will stay in my dreams, honey, now sleep tight

Will I dare or maybe not
Will I come to disturb your new life?
Could I do that to him?
He's not expecting it
No, this won't be his best day
But my love, no it will not wait
I have lost too much time

I will come and get you tonight
I will come and get you tonight
And will tell you everything
that has crossed my mind so many times
I will come and get you tonight
I will come and get you tonight
In my most beautiful dream is,
you've waited for this as well
I will come and get you tonight
I will come and get you tonight
Because there is no pill that eases this pain
I will come and get you tonight
I will come and get you tonight
You're the most beautiful thing
this world has ever made
walter

Submitted by walter at Tue 01 Oct, 2013 12:49 pm

StefaanF

Last updated by StefaanF at Fri 14 Aug, 2020 7:47 am

delamare

Translation submitted by delamare at Mon 27 Jan, 2014 5:05 pm

Author: Stefaan Fernande
Composer: Stefaan Fernande, Kris Wauters
Publisher: Blue Enigmatic Music
Published in: 2017
Language: Dutch
Available on: Clouseau (2013), Clouseau30 - CD 3 (2017)

Reactions

CommonCrawl [Bot]

Follow Muzikum