't Hof Van Commerce

't Hof Van Commerce - fysiekelik pinlik songtekst

Je score:
De mythe van Buzza wèrd vwôrtgezet, 
in annaaln en verhaaln, 
en kanaaln ût 't brein 
en 't refrein van myn leevne 
e gjil deurspekt me turbulentie 
en straaln ût 'n ander dimensie.
 
'k pakke residentie in joen wôft 
en 'k vermwôsse joen principes 
en 'k verklwôte joen gelwôf in joen zelvn, 
wuk è'j nû nog te memmn bûtn lof voe Buzza, 
zjuste nie te piete, 
't e me vrji veel rûze da'j respect è voe joen eign, 
ô'j gie mie in actie zie skietn 
en zie smytn med assietn 
ô myn teetne mie gesmakt èt ip restaurang, 
lik nen boemerang kjirre 'k ik were ô'j mie weg smyt, 
en subbyt zy'j diene shit kwyt 
'k pakke nog ne hit van die latte dikke platte, 
mô nen dikke vette snikkre van die zwoare koader dertiene, 
'k èt ier ol geziene, 
ge keun nie veel mjir an dan een treksken of tiene, 
mô we 'k kan toch nog èn, 
myn rolln goa gezwind, 
't smwôrn nog veel mjir en de gevolgn doen gin zjir. 

Mô 'k è wel ol vermeld da 'k gin pyne kan ervoarn, 
de zale springd omwôge ôn oes bassn weerol verzwoarn. 
Dommestiek te vermoarn 
in nen zwoaren en we spoarn gin MC's 
die peizn van oes t'evenoarn, 
en ge ziet in Izzegem zittn we der nie mee in 
van de meute te ontstemmn 

Der zyn gin concurrentn die oes keun testn, 
der zyn gin ûtdagers die oes keun pestn, 
Gin jin nen vijand ist er oes'nen bestn 
want fysiekelik pynlik zyn oes tekstn 
De izzegem-connectie straal nog altyt zyn reflectie. 

De inspectie van confectie ip de wyk van de Matexi, 
'k beginne de retrospectie van myn vrji carrière, 
't e gin strontaffaire, 't e bère, 
dikke zjivverère. 

We goan in 't stad in 
't pekkedonker richtinge van 't centrum. 
's nachts bloein w'oopn lik nen rwôn dendrum, 
we passeern an d'allekes de kiekekwjikkerie. 
'k kriege zukken ônger, mmmm, kiekerie. 

Wyder doa bynn bie d'oan en d'inn'n, 
'k pakke doa een kiekn bie eur ne nekke, 
en zjust'ô'k em oftrekke, komt d 'n boer doa toestekkn, 
'j kan myn gat oflekkn, unh. 

We keun nog zjuste weglwôpn oe de achterdeure, 
en 'k spring'over de droan woabie da'k myn veste nie skeure. 
't is toch godgeklaagd met ol die boern 
die benauwd zyn voe 'n kiekn te verliezn, 
mô 'k pakke nû myn biezn. 

Moe'j vraagn achter ol die incidentn met d'n dommestiek, 
moe'j wryvvn ip de floske van de repgjist, 
om ter mjist. 

Nie bedjisd meug je zyn, 
mô puur van erte, 
een stik of vier vûffrangstikkn 
ip myn stertebjintje angn d'r ier te zwiereln. 
Myn stjintje drage 'k ik bie an de wèreld van de hiphop, 
'k spring'in 't sop. 

En de strop an de gal'gebrûke 'k 
ik voe de concurrentn ip te knoopn 
ip de Zûtpole of in de troopn, 
want d’er zyn gin concurrentn die oes keun testn, 
der zyn gin ûtdagers die oes keun pestn, 
Gin jin nen vijand ist er oes'nen bestn 
want fysiekelik pynlik zyn oes tekstn 
Ik goa'j ipzoekn en ô'k u teegnkomme, 
goa 'k ik u oftroevn. 

Moest 'k gie zyn, tôn kwôp'k vesk'onderbroekn. 
Ge goat in joen broek doen en 
joen billn goan an elkoar koekn. 
't e gin avance voe der u moatn bie te roepn, 
want doamee goa'j nog niet te veel vwôrûtgang boekn. 
'k èt u oltyt ol gezeit da'j mie gink vervloekn. 

ge zyt benauwd da 'k ik u lief goa oftsjoepn. 
Miserie me myn eign lief goa 'k ik nie zoekn. 
Doabie, joen lief ôud eur mô bezig met iederjin te poepn. 
Verstoa'j 't nû? Ik doe't oltyt skwône ût de doekn. 
Ik ben de man ôt de woordn ût myn mond floepn, 
ge zyt nen dief, ge zyt bezig me myne col te skoepn, 
't es zwô simpel lik speeln me hoelahoepn. 
Ik ben soldoat en ik leide myn sûpertroepn, 
we zyn de crèm van de europese hiphopgroepn, weh jow. 
Ik ben de stoefbuzze nummer jin, 
ô'j peist da 'k stoa te liegn, 
kus ze, 'k tert'ip joen tjinn'n. 

Ik ben de stoefbuzze, de pionier, 
ô'j peist da 'k Ronny noeme, kus ze, 't e Cauwelier. 
Ik ben commercieel ingesteld, 
da geef 'k toe, mô da wil nog nie persé zeggn 
da 'k ik olles doe voe geld in myn zakkn t'èn, 
'k è nog jirgevoel.
Myne muziek dat es myn leevn, 
dus zwiegt of zoekt je boel? 

Der zyn gin concurrentn die oes keun testn, 
der zyn gin ûtdagers die oes keun pestn, 
Gin jin nen vijand ist er oes'nen bestn 
want fysiekelik pynlik zyn oes tekstn
Vind dit lied op:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Auteur: Kristof Michiels, Filip Cauwelier, Serge Buyse

Componist: ?

Publisher: Kinky Star Records

Details:

Uitgegeven in: 1998

Taal: Nederlands

Komt voor op: En In Izzegem (1998)

Deel je mening

Dit formulier wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden zijn daarbij van toepassing.

1 Reacties gevonden

JT leerling van jos

Wednesday 17th of March 2010 11:27

fysik pijnliek!!!!!
bere nummer!