Red Jumpsuit Apparatus

Red Jumpsuit Apparatus - Represent Nederlandse vertaling

Je score:

Represent

Een kind kwam naar me toe gisteren
En vroeg me of ik dacht aan wat ik zou zeggen
Als alles in zou storten op mij
Hoe zou ik puur blijven?

Zal je er instaan
Voor wie je bent
Zullen ze je beschamen?
Zullen ze je beschuldigen?

Het is grappig hoe de woorden van een kind kunnen zijn
Simpel, maar de gedachte is zo betekenisvol
Laat me afvragen wat ik zou zeggen tegen mij
In de ogen van een ander

Zal je instaan
Voor wie je bent?
Zullen ze je beschamen?
Zullen ze je beschuldigen?

Er is een gevolg
Voor het pad dat je kiest
Zullen ze je veranderen?

Zullen ze maken wie je bent?
Zullen ze maken wie je bent?
Zullen ze maken wie je bent?

Laat de vrije wereld je weg rijden
In deze tijden van donkere dagen
Laat de vrije wereld je weg rijden
(Laat de vrije wereld je weg rijden)

Je zal instaan
Voor wie je bent
Ze zullen je niet beschamen
Ze zullen je niet veranderen

Er is een gevolg
Voor het pad dat je kiest
Ze kunnen je niet veranderen
Ze kunnen je niet maken wie je niet bent

Represent

A kid came up to me now just the other day
And asked me if I thought about what I would say
If everything came crashing down on top of me
How would I stay pure?

Will you represent
who you stand for?
Will they shame you?
Will they blame you?

It's funny how the words of a child can be
Simple, but the thought there is so meaningful
Makes me wonder what I would say to me
In the eyes of another

Will you represent
who you stand for?
Will they shame you?
Will they blame you?

There's a consequence
For the path you chose
Will they change you?

Will they make you who you are?
Will they make you who you are?
Will they make you who you are?

Let the free world ride your way
In these times of darkened days
Let the free world ride your way 
(let the free world ride your way)

You will represent
for who you stand for
They won't shame you
They won't change you

There's a consequence
For the path you chose
They can't change you
They can't make you who you are not.
Vind dit lied op:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Auteur: ?

Componist: ?

Publisher: ?

Details:

Taal: Engels

Vertalingen: Nederlands

Deel je mening

Dit formulier wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden zijn daarbij van toepassing.

0 Reacties gevonden