Moonlight

Moonlight - W Koñcu Naszych Dni songtekst

Je score:

[music: Potasz, Konarska; lyrics: Potasz]Tylko proszê,

ju¿ nie p³acz.ja wiem

gdy to robisz,

choæ na koñcu znanego mi

œwiata jesteœ.Poznajê si³ê zniszczenia

Jak potrafiê w niwecz obracaæ

Uczucia najwiêksze.

Powiem Ci jak naprawiæ to z³o,Tylko proszê

ju¿ nie p³acz, ja wiem gdy to robisz.Wiem jak s³owa boleæ mog¹,

Moje s³owa.Wiem jak boli samotnoϾ.Teraz.I just ask you

please don't cry

I know when you do it

you are at

the end of the world

I knowI am trying to understand

rain power

to foil

to foil my biggest feelings

I'll tell you

how to mend this wrongI know how words

can hurt you

simple words

loneliness can hurt I know

right now
Vind dit lied op:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Auteur: ?

Componist: ?

Publisher: ?

Details:

Taal: Pools

Deel je mening

Dit formulier wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden zijn daarbij van toepassing.

0 Reacties gevonden