Disclaimer

Muzikum, verleent u hierbij toegang tot muzikum.eu ("de Website") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Muzikum behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Muzikum spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Muzikum.

De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Muzikum doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Muzikum oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Muzikum nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Muzikum en haar licentiegevers en bezoekers.

Alle gepubliceerde teksten zijn auteursrechterlijk beschermd door door hun respectievelijke eigenaar(s). De songteksten zijn enkel beschikbaar voor educatieve & privé doeleinden en mogen in geen geval voor andere doeleinden gebruikt worden zonder de schriftelijke toestemming van de respectievelijke eigenaar(s). De geplaatste afbeeldingen (oa CD-hoesjes) zijn uit openbare internetbronnen verkregen en dienen enkel ter illustratie. .

Alle rechten van de artiesten worden volledig gerespecteerd. Als een artiest of label niet wilt dat zijn/haar teksten op deze site gepubliceerd worden en wenst dat zijn of haar songteksten van deze site worden verwijderd of gewijzigd, kan die dat aan ons bekendmaken via het contactformulier. Artiesten of labels die hun teksten hier graag gepubliceerd zien mogen ons uiteraard ook altijd contacteren.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Muzikum, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd

Bekijk aub ook onze privacyverklaring

Volg Muzikum