Twarres Twarres
do Do
Asto no seist ik hâld fan dy
Dan sis ik dat ek tsjin dy
Ik kin net fjochtsje
Ik ha gjin swurd.

En do witst wat ik ha wol
Wêrom joust my dat net
Ek al soesto dat hawwe
Hâldst it moai foar dysels

Doe’t ik dy sei ik hâld fan dy
Wêrom seidest neat werom
Do hâldst fan ien ding
Wat út in fles

En do witst wat ik ha wol
Wêrom joust my dat net
Ek al soesto dat hawwe
Hâldst it moai foar dysels

Asto no seist ik hâld fan dy
Dan sis ik dat ek tsjin dy
Do hâldst fan ien ding
Wat út in fles.

En do witst wat ik ha wol
Wêrom joust my dat net
Ek al soesto dat hawwe
Hâldst it moai foar dysels

(c) Twarres
If you now say I love you
Then I will also say it to you
I can't fight
I don't have a sword

And you know what I want to have
Why don't you give it to me then
Even if you would have it
You keep it for yourself

When I told you I love you
Why didn't you say something back
You only like one thing
What (comes) out of a bottle

If you now say I love you
Then I will also say it to you
You only like one thing
What (comes) out of a bottle

Copyrights

Auteur: Mirjam Timmer
Componist: Mirjam Timmer
Uitgever: EMI Music Netherlands BV

Meer details

Uitgegeven in: 2001
Taal: Nederlands
Beschikbaar op: Stream (2001)

www.muzikum.eu