Stef Bos Stef Bos
De hemel Heaven
Toen ik klein was, was de hemel
Ergens boven in de lucht
En je kon er enkel komen
Met een allerlaatste zucht
Iedereen droeg witte lakens
En je liep langs gouden straten
Over pleinen met fonteinen
Vol met rode limonade

En je vloog door witte wolken
En een engel hield je vast
En je kon op water lopen
Want het water was van glas
Iedereen was daar gelukkig
Nooit meer honger
Nooit meer pijn
Had je hier alleen elende
Daar zou alles anders zijn

Maar ik weet niet meer
Waar de hemel is
Ik weet niet waar ik heen ga na dit leven
Toen zag ik de hemel
Met de ogen van een kind
Maar die hemel is voorgoed verdwenen
De hemel is verdwenen

Ik werd ouder en geloofde
In een and're fantasie
En ik volgde Zarathustra
Met een soort van anarchie
Want ik vloog over de wolken
Naar een land hier ver vandaan
Maar ik zag geen gouden poorten
En ik zag geen fonteinen staan

En ik weet niet meer
Waar de hemel is
Ik weet niet waar ik heen ga na dit leven
Soms zie ik de hemel
In de ogen van een vrouw
Maar dat duurt meestal maar even
De hemel duurt maar even
De hemel duurt maar even
De hemel duurt maar even
De hemel duurt maar even
When I was young, heaven
was somewhere above in the sky
and you could only come there
with a last breath
everyone wore white sheets
And you walked through golden streets
on squares with fountains
filled with red limonade

and you flew through white clouds
and an angel helt you
and you could walk on water
because the water was of glass
everyone was happy there
Never hunger
never pain
did you only have trouble here
there everything would be different

But I don't know anymore
where heaven is
I don't know where I shall go after this life
Back than I saw heaven
through the eyes of a child
but that heaven has dissapeared forever
that heaven has dissapeared

I grew older and believed
in another fantasie
And I followed Zarathustra
with some sort of anarchy
Because I flew over clouds
to a country far from here
But I saw no golden gates
and no fountains

And I don't know anymore
where heaven is
I don't know where I shall go after this life
Sometimes I see heaven
In the eyes of a woman
But that usually lasts but a while
Heaven only lastst a while
Heaven only lastst a while
Heaven only lastst a while
Heaven only lastst a while

Copyrights

Auteur: ?
Componist: ?
Uitgever: ?

Meer details

Taal: Nederlands
Beschikbaar op: Vuur (1994)

www.muzikum.eu