Drs. P.

Drs. P.
Dodenrit (Trojka/De dodenrit) (Engelse vertaling)

Nederlands
Engels
Dodenrit (Trojka/De dodenrit)
Death ride (The troika)
We rijden met de trojka door 't eindeloze woud
Het vriest een graad of dertig, het is winter en vrij koud
De paardehoeven knersen in de pasgevallen sneeuw
't Is avond in Siberië, en nergens is een leeuw

We reizen met de kinderen, al zijn ze nog wat jong
Door 't eindeloze woud waarover ik zo-even zong
Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein
Waarin men zich gelukkig prijst dat er geen leeuwen zijn

We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang
En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang
Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond:
Iets donkers en iets talrijks, en het lijkt me ongezond

Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel
Het is een hele massa en ze lopen nogal snel
En door ons achterna te lopen halen zij ons in
Wat onvoordelig uit kan pakken voor een jong gezin

De donkere gedaanten zijn bijzonder vlug ter been
Ze lopen op vier poten, en ze kijken heel gemeen
Ze hebben grote tanden, dat is duidelijk te zien
Het zijn waarschijnlijk wolven, en kwaadaardig bovendien

Al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek
Ik houd de moed erin door middel van de volksmuziek
We kennen onze bundel en we zingen heel wat af
Terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf

Het is van hier naar Omsk nog een kleine honderd werst
't Is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst
Wel jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald
Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt

We doen heel onbekommerd en we zingen continu
Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu
En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw
"Wie moet er aan geloven," vraag ik, "toe, bedenk eens gauw"

"Moet Igor het maar wezen?", "Nee, want Igor speelt viool"
"Wat vind je van Natasja?", "Maar die leert zo goed op school!"
"En Sonja dan?", "Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt"
Zodat de keus tenslotte op de kleine Pjotr valt

Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet
Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet
De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij
Nog vierentachtig werst en o, wat zijn wij heden blij

We mogen Pjotr wel waarderen om zijn eetbaarheid
Want daardoor raken wij die troep voorlopig even kwijt
Zo jagen wij maar voort als in een gruwelijke droom
Ajo ajo ajo al in die hoge klapperboom

Daar klinkt weer dat gehuil, en onze hoop is weer verscheurd
De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt
Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf
Nog achtenzestig werst en in Den Haag daar woont een graaf

Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort menig traan
En kijk daar komen achter ons de wolven al weer aan
Dus Igor, 't is wel spijtig maar jij wordt geen virtuoos
Nog tweeënvijftig werst en daar was laatst een meisje loos

Nu Igor is verwijderd hebben wij weer even rust
Maar nee, daar zijn de wolven weer, op nog een prak belust
De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel
Nog zesendertig werst en in blauwgeruite kiel

Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen een duet
En als 't even mee wil zitten halen we het net
Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep
Nu nog maar twintig werst en Hoeperdepoep zat op de stoep

Ik zing nu weer wat lustiger want Omsk komt in zicht
Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht
Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik "Dat is pech
Ja Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg"

(Trojka hier, trojka daar)
Ja, je ziet er veel dit jaar
(Trojka hier, trojka daar)
Overal zit paardehaar
(Trojka hier, trojka daar)
Steeds uit voorraad leverbaar
(Trojka hier, trojka daar)
Zachtjes snort de samovaar
(Trojka hier, trojka daar)
Met een Slavisch handgebaar
(Trojka hier, trojka daar)
Doe het zelf met naald en schaar
(Trojka hier, trojka daar)
Is dat nu niet wonderbaar
(Trojka hier, trojka daar)
Twee halfom en een tartaar
(Trojka hier, trojka daar)
Een liefdadigheidsbazaar
(Trojka hier, trojka daar)
Hulde aan het gouden paar
(Trojka hier, trojka daar)
Foei hoe suffend staat gij daar
(Trojka hier, trojka daar)
Moeder is de koffie klaar
(Trojka hier, trojka daar)
Kijk daar loopt een adelaar
(Trojka hier, trojka daar)
Is hier ook een abattoir
(Trojka hier, trojka daar)
Basgitaar en klapsigaar
(Trojka hier, trojka daar)
Flinkgebouwde weduwnaar
(Trojka hier, trojka daar)
Leve onze goede Tsaar!
We're riding in a troika through the never ending woods
It's freezing minus thirty, it is winter, rather cold
The horse hoofs all are creaking in the fresh, just fallen snow
It's nightfall in Siberia, no lion to be seen

We're riding with the children, although they are slightly young
In these unending woods, I just before have sung about
A shaded landscape that is very hard to oversee
We all feel fortunate that there're no lions here around

We're on our way to Omsk, but the road is very long
So we will while away the time with festive, cheerful songs
But meanwhile in the background something starts to move around
It's dark and in large numbers, it's unhealthy I'm afraid

They still are far behind us, but I see them nonetheless
It is a really large pack and they're running very fast
And by trailing behind us, shortly they will all catch up
That would be disadvantuous for a young small family

These dark and dusky figures they can run extremely fast
They're running on four legs and they look evil and so mean
They have big teeth and canines, it is clearly within sight
They probably are wolves and they're malicious furthermore

Although it is alarming, I don't panic not the least
I keep up courage thanks to folk music and singing songs
We know our songbook all by heart and sing a lot of songs
While all the wolves come closer, closer, in their gallop speed

From this point to the town of Omsk it is a hundred verst
It's pleasant that the horses were renewed this afternoon
A pity though that we meanwhile are catched up by the wolves
One sees the healthy appetite that's shining in their eyes

Behaving unconcerned still we are singing constantly
But something has to happen 'Under mother's umbrella'
And without being noticed I consider with my wife
"Who has to be the chosen", I ask, "come up with it now"

"Well, should it then be Igor", "No, he plays the violin"
"And what about Natasja", "But she does so well at school"
"Sonja maybe", "Oh no, not her, her lovely alto voice"
So in the end the little Pjotr is the final choice

While singing all along I handy grab the little chap
He flies right out the troika with a creepy scary cry
The wolves have full attention for this so delicious snack
Just eighty-four more versts and 'O, today we are so glad'

We must appreciate our Pjotr that he's eatable
'Cause thanks to that we're rid of that whole pack of wolves for now
We're chasing on and on as in a awful gruesome dream
'Ajo ajo ajo, the coconut tree is so high'

The howling sound comes closer and our hope is ripped once more
The pack of wolves is back and that means it is Sonja's turn
The poor child now goes out, she was so cheerful and so good
Just sixty-eight more versts and 'Our earl lives in The Hague'

I'm thinking by myself and my poor wife sheds many tears
And look there right behind us all those wolves are coming back
So Igor, it's a pity, violinist you won't be
Just fifty-two more versts and 'Once there was a girl so keen'

Now Igor is removed we get some rest for a short while
But no, the wolves are catching up, the next portion they want
Natasja's dying cry is painful cutting through our souls
Just thirty-six more versts and 'In a blue and chequered blouse'

My wife and I are left over and we sing a duet
If we'll be lucky from now on, we'll make it just in time
Alas, I have to give her up to the arriving group
Just twenty versts to go and 'Hoeperdepoep sat on the kerb'

I'm singing much more joyful now, 'cause Omsk's within sight
I'm jumping out of happiness, but lose my balance then
And while the wolves so greedy eat me, I think: "It's too bad
Yes, Omsk is a lovely town, but just too far away"

Troika here, troika there
Yes, you see a lot this year
Troika here, troika there
Everywhere the horse hair sticks
Troika here, troika there
It's in stock, deliverable
Troika here, troika there
Softly snores the samovar
Troika here, troika there
With a motion of the hand
Troika here, troika there
Try yourself with needle, shear
Troika here, troika there
Is it not quiet wonderful
Troika here, troika there
Just minced meat and ground-beef steak
Troika here, troika there
Philanthropical bazar
Troika here, troika there
Shame on you, so sleepy still
Troika here, troika there
Mother is the coffee hot
Troika here, troika there
Look, an eagle walking there
Troika here, troika there
Do you have a slaughterhouse
Troika here, troika there
Bass guitar and crack cigar
Troika here, troika there
A robust built widower
Troika here, troika there
Long live our good old tzar
cycn

Toegevoegd door cycn op vr 23 mei, 2003 12:00 am

Sanderxx

Laatst bijgewerkt door Sanderxx op di 22 jan, 2013 10:56 pm

tauzefien

Vertaling toegevoegd door tauzefien op zo 30 apr, 2017 9:20 pm

Auteur: Heinz Hermann Polzer
Componist: Heinz Hermann Polzer
Uitgever: Polydor

Reacties

CommonCrawl [Bot]

Volg Muzikum