De Kast

De Kast
Op 'e Fyts (Nederlandse vertaling)

Nederlands
Nederlands
Op 'e Fyts
Op 'e Fyts
Ik bin der út, ik wol wat nijs
'k Nim it beslút, ik gean op reis
En de tuorren fan de doarpen binne beakens op myn paad
'k Gean foarút, kom út it skaad

Op 'e fyts bin ik frij
De fûgels fleane en fluitsje mei my mei, mei my mei
Op 'e fyts dizze dei
De stêden komme hieltyd tichterby
Tichterby, tichterby

Mei sinneskyn of yn de rein
Sels yn de wyn giet it as in trein
Want de minsken oan de diken steane altyd foar my klear
Jier op jier bin se yn de wear

Op 'e fyts bin ik frij
De fûgels fleane en fluitsje mei my mei, mei my mei
Op 'e fyts dizze dei
De stêden komme hieltyd tichterby
Tichterby, tichterby, tichterby

Ik hie in dream, it gie oer hjoed
No is 't sa fier en it komt goed

Op 'e fyts bin ik frij
De fûgels fleane en fluitsje mei my mei, mei my mei
Op 'e fyts dizze dei
De stêden komme hieltyd tichterby
Tichterby

Hé op 'e fyts bin ik frij
De fûgels fleane en fluitsje mei my mei, mei my mei
Op 'e fyts dizze dei
De stêden komme hieltyd tichterby
Tichterby

Kom mei my mei, tichterby
Kom mei my mei, tichterby
Kom mei my mei, tichterby
Op 'e fyts bin ik frij, dizze dei
Op de fiets ben ik vrij
De vogels vliegen en fluiten met mij mee, met mij mee
Op de fiets, deze dag
De steden komen de hele tijd dichterbij
Dichterbij, dichterbij

Met zonneschijn of in de regen
Zelfs in de wind gaat het als een trein
Want de mensen aan de wegen staan altijd voor mij klaar
Jaar op jaar zijn ze in de weer

Op de fiets ben ik vrij
De vogels vliegen en fluiten met mij mee, met mij mee
Op de fiets, deze dag
De steden komen de hele tijd dichterbij
Dichterbij, dichterbij, dichterbij

Ik had een droom, het ging over vandaag
Nu is het zo ver en het komt goed

Op de fiets ben ik vrij
De vogels vliegen en fluiten met mij mee, met mij mee
Op de fiets, deze dag
De steden komen de hele tijd dichterbij
Dichterbij

Hé, op de fiets ben ik vrij
De vogels vliegen en fluiten met mij mee, met mij mee
Op de fiets, deze dag
De steden komen de hele tijd dichterbij
Dichterbij

Kom met mij mee, dichterbij
Kom met mij mee, dichterbij
Kom met mij mee, dichterbij
Op de fiets ben ik vrij, deze dag
Tina

Toegevoegd door Tina op di 16 okt, 2012 9:40 pm

walter

Vertaling toegevoegd door walter op do 21 maart, 2013 3:51 pm

Auteur: ?
Componist: ?
Uitgever: ?
Alle teksten en andere informatie over deze groep mag op deze site gepubliceerd worden
Taal: Nederlands

Reacties

CommonCrawl [Bot]

Volg Muzikum