Iron Maiden

Iron Maiden
Alexander The Great (Nederlandse vertaling)

Engels
Nederlands
Alexander The Great
Alexander The Great
"My son, ask for thyself another kingdom,
For that which I leave is to small for thee."
(King Philip of Macedonia – 339 B.C.)

Near to the East, in a part of ancient Greece,
In an ancient land, called Macedonia,
Was born a son to Philip of Macedon,
The legend his name was Alexander

At the age of nineteen, he became the Macedon king,
And swore to free all of Asia Minor,
By the Aegian Sea in 334 BC,
He utterly beat the armies of Persia

Alexander the Great,
His name struck fear into hearts of men,
Alexander the Great,
Became a legend 'mongst mortal men

King Darius the third, defeated fled Persia,
The Scythians fell by the river Jaxartes,
Then Egypt fell to the Macedon king as well,
And he founded the city called Alexandria

By the Tigris river, he met King Darius again,
And crushed him again, in the battle of Arbela,
Entering Babylon and Susa, treasures he found,
Took Persepolis, the capital of Persia

Alexander the Great,
His name struck fear into hearts of men,
Alexander the Great,
Became a god amongst mortal men

A Phrygian King had bound a chariot yoke,
And Alexander cut the "Gordion knot",
And legend said that who untied the knot,
He would become the master of Asia

Helonism he spread far and wide,
The Macedonian learned mind,
Their culture was a western way of life,
He paved the way for Christianity

Marching on, marching on

The battle weary marching side by side,
Alexander's army line by line,
They wouldn't follow him to India,
Tired of the combat, pain and the glory

Alexander the Great,
His name struck fear into hearts of men,
Alexander the Great,
He died of fever in Babylon
“Mijn zoon… zoek Uzelf een ander koninkrijk
Want dat wat ik achterlaat, is te klein voor U”
(Koning Philippus van Macedonië – 339 voor Christus)

Nabij in het oosten
In een deel van het oude Griekenland
In een oud land, Macedonië genaamd
Werd een zoon geboren
Van Philippus van Macedonië
De naam van de legende was Alexander

Op negentienjarige leeftijd
Werd hij de koning van Macedonië
En hij zwoer heel Klein-Azie te bevrijden
Bij de Egeïsche zee, in 334 voor Christus
Versloeg hij de legers van Perzië verpletterend

Alexander de Grote
Zijn naam boezemde angst in, in de harten van de mensen
Alexander de Grote
Werd een legende onder de sterflijke mensen

Koning Darius de Derde
Verslagen, ontvluchtte Perzië
De Scythen vielen bij de Jaxartis-rivier
Daarna viel ook Egypte in handen van de Macedonische koning
En hij stichtte de stad ‘Alexandrië’ genaamd

Bij de rivier de Tigris
Kwam hij koning Darius weer tegen
En verpletterde hem weer in de Slag bij Arbela
Babylon en Susa binnentrekkend
Vond hij schatten
Nam Persepolis in, de hoofdstad van Perzië

Alexander de Grote
Zijn naam boezemde angst in, in de harten van de mensen
Alexander de Grote
Werd een god onder de sterflijke mensen

Een Phrygische koning had een strijdwagen-juk vastgebonden
En Alexander hakte de Gordiaanse Knoop door
En de legende zei, dat wie de knoop ontwarde
De Meester van Azië zou worden

Hij verspreidde Hellenisme ver om zich heen
De Macedoniërs leerden beseffen
Dat hun cultuur een westerse manier van leven was
Hij baande de weg voor het Christendom

Doormarcherend, doormarcherend

Het gevecht, vermoeid marcherend, zij aan zij
Alexanders leger, colonne na colonne
Ze wilden hem niet volgen naar India
Moe van het vechten, de pijn en de glorie

Alexander de Grote
Zijn naam boezemde angst in, in de harten van de mensen
Alexander de Grote
Hij stierf aan koorts in Babylon
walter

Toegevoegd door walter op do 03 jan, 2008 10:06 pm

Barbiecue

Laatst bijgewerkt door Barbiecue op wo 27 maart, 2013 11:38 pm

walter

Vertaling toegevoegd door walter op do 21 maart, 2013 3:49 pm

Auteur: ?
Componist: ?
Uitgever: ?
Taal: Engels
Beschikbaar op: Somewhere In Time (1986)
Ook beschikbaar in het: Duits, Frans

Reacties

CommonCrawl [Bot]

Volg Muzikum