Loreena McKennitt

Loreena McKennitt
Lullaby (Nederlandse vertaling)

Engels
Nederlands
Lullaby
Lullaby
O for a voice like thunder, and a tongue
To drown the throat of war! - When the senses
Are shaken, and the soul is driven to madness,
Who can stand? When the souls of the oppressed
Fight in the troubled air that rages, who can stand?
When the whirlwind of fury comes from the
Throne of god, when the frowns of his countenance
Drive the nations together, who can stand?
When Sin claps his broad wings over the battle,
And sails rejoicing in the flood of Death;
When souls are torn to everlasting fire,
And fiends of Hell rejoice upon the slain.
O who can stand? O who hath caused this?
O who can answer at the throne of God?
The Kings and Nobles of the Land have done it!
Hear it not, Heaven, thy Ministers have done it!
Oh voor een stem als donder en een taal
Die de keel des oorlogs zal verstikken! - Als de zintuigen
beangstigd zijn, en de ziel krankzinnig wordt,
Wie kan er staan? Als de zielen van de onderdrukten
Strijden in de verwarde denderende sferen, Wie kan er staan?
Als een wervelwind van toorn van de
Troon van God komt, als de fronzen op zijn gezicht
De naties opeen drijven, Wie kan er staan?
Als de Zonde zijn vleugels over het slagveld uitslaat,
En zich blij verheugt in de vloedgolf des doods,
Als zielen in eeuwigbrandend vuur uiteen worden gereten,
En helse duivels zich over de doden verheugen,
Oh, wie kan er staan? Oh, wie heeft dit veroorzaakt?
Oh, wie kan zich aan de troon van God verantwoorden?
De koningen en edelen van het land hebben het gedaan!
Hoor het of niet, hemel, uw afgevaardigden hebben het gedaan!

Naar een gedicht van William Blake
walter

Toegevoegd door walter op zo 24 feb, 2008 7:32 am

walter

Vertaling toegevoegd door walter op do 21 maart, 2013 3:51 pm

Auteur: William Blake
Componist: Loreena McKennitt
Uitgever: Quinlan Road Productions

Reacties

CommonCrawl [Bot]

Volg Muzikum