Newsboys

Newsboys
Guilty (Nederlandse vertaling)

Engels
Nederlands
Guilty
Schuldig
When did it become breaking a rule
To say Your name out loud in school
When Your name's the only one that sets us free

When did it become incorrect
To speak the truth about life and death
When Your life gave us all eternity

Even if it gets me convicted
I'll still be on my knees with my hands lifted

If serving You's against the law of man
If living out my faith in You is banned
Then I'll stand right before the jury
If saying 'I believe' is out of line
If I'm judged 'cause I'm gonna give my life
To show the world the love that fills me
Then I wanna be guilty

I'll rise up and honor You
I'll testify to all the good You do
'Cause Your grace and Your mercy have overtaken me

So even if it gets me convicted
I'll be on my knees with my hands lifted

If serving You's against the law of man
If living out my faith in You is banned
Then I'll stand right before the jury
If saying 'I believe' is out of line
If I'm judged 'cause I'm gonna give my life
To show the world the love that fills me

Then I wanna be guilty by association
Guilty of being a voice proclaiming
Your ways, Your truth, Your life
I'll pay the price to be Your light

If serving You's against the law of man
If living out my faith in You is banned
Then I'll stand right before the jury
If saying 'I believe' is out of line
If I'm judged 'cause I'm gonna give my life
To show the world the love that fills me

Then I wanna be guilty by association
Guilty of being a voice proclaiming
Your ways, Your truth, Your life
I'll pay the price to be Your light

Oh, I wanna be guilty
Sinds wanneer is het een overtreding van een regel
Om Uw naam hardop te zeggen in school
Als Uw naam de enige is die ons bevrijdt

Sinds wanneer is het verkeerd
Om de waarheid over leven en dood te zeggen
Als Uw leven ons allen eeuwigheid geeft

Zelfs als het mij veroordeelt
Zal ik toch op mijn knieën zijn met mijn handen omhoog geheven

Als Uw dienen tegen de wet van de mens is
Als leven vanuit mijn geloof in U wordt verbannen
Dan zal ik rechtop voor de jury staan
Als zeggen 'ik geloof' ongepast is
Als ik veroordeeld word omdat ik mijn leven geef
Om de wereld de liefde te tonen die mij vervult
Dan wil ik schuldig zijn

Ik zal opstaan en U eren
Ik zal getuigen van al het goede dat U doe
Omdat Uw genade en vergeving mij overvallen heeft

Dus zelfs als het mij veroordeelt
Zal ik toch op mijn knieën zijn met mijn handen omhoog geheven

Als Uw dienen tegen de wet van de mens is
Als leven vanuit mijn geloof in U wordt verbannen
Dan zal ik rechtop voor de jury staan
Als zeggen 'ik geloof' ongepast is
Als ik veroordeeld word omdat ik mijn leven geef
Om de wereld de liefde te tonen die mij vervult
Dan wil ik schuldig zijn

Dan wil ik schuldig zijn om de band (met U)
Schuldig zijn om een stem die aankondigt
Uw weg, Uw waarheid, Uw leven
Ik zal de prijs betalen om Uw licht te zijn

Als Uw dienen tegen de wet van de mens is
Als leven vanuit mijn geloof in U wordt verbannen
Dan zal ik rechtop voor de jury staan
Als zeggen 'ik geloof' ongepast is
Als ik veroordeeld word omdat ik mijn leven geef
Om de wereld de liefde te tonen die mij vervult
Dan wil ik schuldig zijn

Dan wil ik schuldig zijn om de band (met U)
Schuldig zijn om een stem die aankondigt
Uw weg, Uw waarheid, Uw leven
Ik zal de prijs betalen om Uw licht te zijn

O, ik wil schuldig zijn
keeskees

Toegevoegd door keeskees op di 01 dec, 2015 4:42 am

keeskees

Vertaling toegevoegd door keeskees op di 01 dec, 2015 9:04 am

Auteur: ?
Componist: ?
Uitgever: ?
Uitgegeven in: 2015
Taal: Engels
Beschikbaar op: Love Riot (2016)

Reacties

CommonCrawl [Bot]

Volg Muzikum