Erik Hulzebosch
Hulzebosch, Hulzebosch

Ik ben Erik Hulzebosch
Ik kom uut Grambarg'n en ik skaots al tien joar marathons
En, euh, ik ben d'r echt helemaal wild van
En 't allermooiste is de Elfsted'ntocht, de tocht der tochten
O, dat veur 'n marathonskoatser
A' je dat 'n keer, euh, mag ried'n
In oen, euh, in oen, in oen kracht van oe le'men
Dan is da' toch de mooiste dag uut mien lee'm, denk ik

(Hulzebosch, Hulzebosch, Erik Hulzebosch, hé!
Hulzebosch, Hulzebosch, Erik Hulzebosch, hé!
Hulzebosch, Hulzebosch, Erik Hulzebosch, hé!
Hulzebosch, Hulzebosch, Erik Hulzebosch)

Ik heb 'n keer, euh, met de popgroep normaal optre'n
En dat was, euh, ja, dat was verschrikkelijk mooi
Zie bell'n mie op, ik dach' foi foi foi, da' zie mie opbell'n
Want die komt hier uut de buurt
En, ja, die die mens'n he'm zo gigantisch vele succes
En doar mag ik dan een keer met een nummer metzing'n
Ik denke sjongejongejonge wat 'n spektakel
Ik vond 't prachtig

Erik, wil je nog wat drinken?

Nee, ik hoef niets te drink'n, 'ik mot nog ried'n

(Hulzebosch, Hulzebosch, Erik Hulzebosch, hé!
Hulzebosch, Hulzebosch, Erik Hulzebosch, hé!
Hulzebosch, Hulzebosch, Erik Hulzebosch, hé!
Hulzebosch, Hulzebosch, Erik Hulzebosch)

Ik heb een keer op 'n hele goeie dag zo 'n keer op 'n mor'n
He'k 'n, euh, marathon 'loop'n, zo uut miezelf
Toen ha'k net verkering
En toen, euh, dacht ik van, ik loop 'n marathon want ik mot er s'oavon's strak uutzien
Ik loop 'n marathon en toen, euh, was ik door
Viel ik flauw van, euh, van de vermoeidheid
En toen moch' ik veur de eerste keer doar blie'm sloap'n
En toen dach' ik va' dat he'k toch mooi gehaald met die marathon loop'n

Erik, wil je ook wat drinken?

Nee, 'k hoef niets te drink'n, 'k mot nog ried'n

(Hulzebosch, Hulzebosch, Erik Hulzebosch, hé!
Hulzebosch, Hulzebosch, Erik Hulzebosch, hé!
Hulzebosch, Hulzebosch, Erik Hulzebosch, hé!
Hulzebosch, Hulzebosch, Erik Hulzebosch)

As ik koale tiene heb in m'n skoatsen
Dan, dan, dan krul ik ze 'n beetje heen en weer
Van, van veur noar achter deur de skoen'n
En dan dreei ik de hakk'n 'n bettie
En dan he'k zo weer warme voet'n
En dan kan 'k d'r zo weer tee'ng
Dus, euh, koale tiene doar ben ik nie' bange veur

Erik, wil je ook wat drinken?

Nee, 'k hoef niets te drink'n, 'k mot nog ried'n

(Hulzebosch, Hulzebosch, Erik Hulzebosch, hé!
Hulzebosch, Hulzebosch, Erik Hulzebosch, hé!
Hulzebosch, Hulzebosch, Erik Hulzebosch, hé!
Hulzebosch, Hulzebosch, Erik Hulzebosch)

Klû'n dat is 'n heel apart verhaal
Dat is loop'n op de skoatsen en o-onderuut
En dan he'j weer 'n matte d'r tussen zitt'n
En 't is 'n gekruup van links noar rechts
En 't is ait 'n sensatie dat spul

Erik, wil je wat drinken?

Nee, ik hoef niets te drink'n, ik mot nog ried'n

(Hulzebosch, Hulzebosch, Erik Hulzebosch, hé!
Hulzebosch, Hulzebosch, Erik Hulzebosch, hé!
Hulzebosch, Hulzebosch, Erik Hulzebosch, hé!
Hulzebosch, Hulzebosch, Erik Hulzebosch)

(Hulzebosch, Hulzebosch, Erik Hulzebosch, hé!
Hulzebosch, Hulzebosch, Erik Hulzebosch, hé!
Hulzebosch, Hulzebosch, Erik Hulzebosch, hé!
Hulzebosch, Hulzebosch, Erik Hulzebosch)

Nee, ik hoef echt niets te drink'n, ik mot nog ried'n

Copyrights

Auteur: ?
Componist: ?
Uitgever: ?

Meer details

Taal: Nederlands

www.muzikum.eu