In de schaduw van Brel, Vera Mann
Heel mijn jeugd

Heel mij jeugd ging voorbij
In oorverdovend zwijgen
Om geen ruzie te krijgen
Met die ouders van mij
's Winters zat ik gevangen
In dat huis als een schip
Met zijn boorden en gangen
Als gestrand op een klip
's Zomers liep ik halfbloot
Langs de zee als een wilde
En ik krijste en gilde
Naar iedere boot
Tot ooms met sigaren
Te lang bleven staren

Heel mijn jeugd ging voorbij
Dromend op de plavuizen
Bij de keukenfornuizen
Van moeders slavernij
Mannen rookten hevig
Bij kaas en oude port
Vlamingen stil en stevig
Maar mij stuurden ze vort
Ik, die toch elke nacht
Neerknielde nauwgezet
In nutteloos gebed
Dat geen verlossing bracht
Al wilde ik ontstijgen
Mijn vrijheid verkrijgen

Heel mijn jeugd ging voorbij
Met knechten en meiden
Vol dwingelandijen
In een sfeer om te snijden
Ook keek ik vaak verbaasd
Naar die stervelingen
Die betraand en verdwaasd
Naar begraaf plaatsten gingen
Ik wist niet van te voren
Dat ik er bij wilde horen
Als echt lid van die zooi
Maar ik voegde me mooi
Blies hoog van de toren
In een vergulde kooi

Heel mijn jeugd botte uit
Puberteit werd mijn lente
Leve de experimenten
Vrijheid werd nu mijn buit
Mijn allereerste vangst
Mijn eerste echte minnaar
Ik voelde mij de winnaar
Maar wie was er het bangst
En ik zweefde omhoog
Ik zweer het ik kon zweven
Streelde alles tot leven
Tot aan de hemelboog
Maar de oorlog ontbrandde
Hier in de lage landen

Copyrights

Auteur: Ernst van Altena/Rob van de Meeberg
Componist: Jacques Brel
Uitgever: ?

Meer details

Uitgegeven in: 2004
Taal: Nederlands
Gecovered van: Jacques Brel - Mon enfance
Beschikbaar op: In de schaduw van Brel (2004)

www.muzikum.eu