Vlaamse volksliederen
Naar wijd en zijd

Naar wijd en zijd

De tijd spoed heen en bekent reeds de laan
Waar ook nieuwere tijden ons wenken
Wij volgen fier en zullen langs de baan
Onze roemrijke vaderen gedenken
Is uw bodem hier klein
Ginds doch wacht u een strand
Als een wereld zo groot
Waar uw vlag staat geplant

Refrein
Immer vooruit dappere telgen
Moedig en vrij vast hand in hand
God omsluit in zijn zegen der Belgen
Vorst en land

Uw lange vree zowel als kamp en strijd
Heeft uw vuisten gehard bij het werken
En wat gij schiep en bouwde wijd en zijd
Draagt uw eerlijke namen , uw merken
Zwelt uw ader te nauw
Voor het bruisende bloed
Laat het stromen alom
Als een vruchtbare vloed

Refrein

O heilige grond der vaderen erf en bouw
Door hun zweet en hun bloed ons verkregen
Of verre of na hen zullen hou en trouw
Hunne zonen bewaren in zegen
Wijken kinderen uit hier toch waardig geschaard
Zijn er duizenden steeds en beschermen den haard

Refrein
--------------------------------

Copyrights
Auteur: (onbekend)
Componist: (onbekend)
Uitgever: (onbekend)
Meer details
Taal: Nederlands

Reacties

CommonCrawl [Bot]

Volg Muzikum