De Nieuwe Wereld

De Nieuwe Wereld
mijn vogels

Upupa epops is een vogel
De hop is zijn gangbare naam
Zo groot als een duif maar dan wel met een kuif
Het is met de hop ver gedaan

En kent u de Anthus campestris
De duinpieper in onze taal
Hij loopt heel galant en hij piept zo plezant
Maar zijn toestand is catastrofaal

En dan, de Botaurus stellaris
De roerdomp, alvast van gehoord
Hij nestelt in 't riet maar u ziet hem daar niet
Want ook hij is een bedreigde soort

De velduil, de geelgors, de geoorde fuut
Waar zijn al mijn vogels naar toe
De kemphaan, het korhoen, de keep en de kluut
't Is triest ornitoloog te zijn

Ik tuur door mijn vogelaarskijker
Op zoek naar een sijs of een snip
Maar al wat da'k zie, is een merel of drie
En soms eens een vogelpestkip

Keer terug, o Lanius minor
Keer weer, Porzana parva,
Tringa totanus, Larus minutus
Chlamydotis undulata

De visdief, de pijlstaart, de roodborsttapuit
Waar zijn al mijn vogels naar toe
Wat mis ik het kuifleeuwerikengefluit
't Is triest ornitoloog te zijn

De rietzanger, buidelmees en nachtegaal
Waar zijn al mijn vogels naar toe
De stormmeeuw, de tureluur en wielewaal
Het kwekken, het kwelen, de roekoekoekoe
En de tsjilp


uitvoerder: Pieter-Jan De Smet
tekstschrijver: Karel Vereertbrugghen
origineel: Min moaten van Flip Kowlier

MarC

Toegevoegd door MarC op za 06 maart, 2004 1:00 am

Auteur: ?
Componist: ?
Uitgever: ?
Taal: Nederlands

Reacties

CommonCrawl [Bot]

Volg Muzikum