Root

Root - 7 èerných Jezdcù lyrics

Your rating:
7 èerných jezdcù øítí se èernou nocí,
Na jejich pláštích 7 køížù záøí.
Každý køíž obrácený, tak to musí být,
Zemì již pod kopyty koní vaøí.
Øítí se k tajemnému, ke svému otci,
Jenž Rootan jmenuje se. Krev stéká po èerných høbetech koní
Když Abaddon dá povel zastavit.
Zemì se otvírá a všechno kolem duní.
Rootanùv znak zjeví se nad nimi.
Skloní se pøed otcem svým, všech 7 èerných jezdcù,
Pentagram záøí, Rootan se usmívá! Z pochyv 7 ocelových meèù letí,
U Pentagramu do zemì se noøí.
Rootan jim žehná obráceným køížem,
Vaøí již voda všech svìtových moøí.
A již zase mají své meèe pevnì v ruce
A v noèní tmì všech 7 èerných jezdcù mizí ...
Get this song at:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Author: ?

Composer: ?

Publisher: ?

Details:

Share your thoughts

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

0 Comments found