Rients Gratama

Rients Gratama - De Bugel Fan Looft Den Heer lyrics

Your rating:
Hy wie sa earm as in lûs
In lytse klint as âldershûs
Wêr`t elke sint in daalder wie
Wêr`t hy tsien broers en susters hie
Wêr`t sels in mûs gjin krommel fûn
Mar by it korps op freedtejûn
Fûn hy syn treast yn de muzyk
Blaasde himsels fan earm ta ryk
Bespile trinten as in fear
De bugel fan Looft den Heer
Hy hie gjin kâns op in bestean
Gjin oare wei as fourt te gean
Nei Kanada, in nij begjin
De tiid wie aldermachtichst min
It doarp begriep it skoan mar sei
Jou him by God syn bugel mei
Dy freugde sil hy nedich ha
Dus fan de boat nei Kanada
Klonk oer de haven heech en klear
De bugel fan Looft den Heer
Hy wraksele op de frjemde grûn
Fan iere moarn ta lette jûn
Mei frjemdfolk, freonen yn de need
Troch winterlân, ûnbidich wreed
Faak sleept`er syn ferwrotten lea
Mei stean en fallen lâns de dea
Mar kaam de maitiid wer werom
Dan klonk oer wetter, wâld en blom
Yn`t lân fan wolf en grizzlybear
De bugel fan Looft den Heer
No is hy âld, hy hat it hân
De sinne skynt yn`t fiere lân
Noch yn de jûn fan syn bestean
Op`t nije hûs, syn wrotterslean
En komme letter op `e jûn
Soms bylden fan syn bertegrûn
En al wat yn`t ferline leit
Dan strielt er mei ynmoedichheid
Syn lytse rykdom fan alear
De bugel fan Looft den Heer
Get this song at:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Author: ?

Composer: ?

Publisher: ProActs

Details:

Released in: 2000

Language: Dutch

Share your thoughts

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

0 Comments found