Naamah

Naamah - Twoja lyrics

Your rating:
Czekam... krótkê chwilê, a ju¿ wieczno¶æ za mn± stoi
Liczê na palcach minuty a Ty nie przychodzisz...
I tylko cisza wype³nia mój pokój
S³yszê urwany rytm Twoich kroków

Zamykam oczy I gasnê
Znów boj±c siê zasn±æ...
Otwieram ramiona jak drzwi chocia¿ wiem, ¿e jeste¶ gdzie¶ daleko...

Ju¿ czasu nie liczê... zatrzyma³ siê na moich ustach...
Bez Ciebie maligna... otacza mnie ju¿ tylko pustka

A Ty jeste¶ jak ocean, w którym tonê
Zach³ysnê³am siê Tob±... ja... cala w Tobie
Czas ucieka a ja stojê
Kiedy przyjdziesz bêdê tylko
Twoja
Get this song at:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Author: ?

Composer: ?

Publisher: ?

Details:

Share your thoughts

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

0 Comments found