Moonlight

Moonlight - W Ko lyrics

Your rating:
[music: Potasz, Konarska; lyrics: Potasz]

Tylko proszê,
Ju¿ nie p³acz.

Ja wiem
Gdy to robisz,
Choæ na koñcu znanego mi
œwiata jesteœ.

Poznajê si³ê zniszczenia
Jak potrafiê w niwecz obracaæ
Uczucia najwiêksze.
Powiem Ci jak naprawiæ to z³o,

Tylko proszê
Ju¿ nie p³acz, ja wiem gdy to robisz.

Wiem jak s³owa boleæ mog¹,
Moje s³owa.

Wiem jak boli samotnoϾ.

Teraz.

I just ask you
Please don't cry
I know when you do it
You are at
The end of the world
I know

I am trying to understand
Rain power
To foil
To foil my biggest feelings
I'll tell you
How to mend this wrong

I know how words
Can hurt you
Simple words
Loneliness can hurt I know
Right now
Get this song at:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Author: ?

Composer: ?

Publisher: ?

Details:

Language: Polish

Share your thoughts

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

0 Comments found