Johnny Depp

Johnny Depp & Jamie Campbell & Laura Michelle Kelly - Johanna (reprise) Dutch translation

Your rating:

Johanna (reprise)

Ik voel je
Johanna
Ik voel je

Denken ze nou echt dat muren jou kunnen verstoppen?
Zelfs nu ik aan je raam sta
Ben ik bij je in het donker
Zachtjes begraven in jouw blonde haar
Johanna

En ben je mooi en bleek
Met blond haar, zoals zij?
Ik zou willen dat je mooi en bleek bent
Zoals ik droomde dat je zou zijn
Johanna

Johanna

En als je mooi bent, wat dan
Met blond haar, zoals tarwe
Ik denk niet dat we elkaar nog zullen ontmoeten
Mijn kleine duif, mijn lief
Johanna

Ik zal je stelen
Johanna

Vaarwel, Johanna
Je bent weg, en toch ben je van mij
Ik ben in orde, Johanna
Ik ben in orde

Johanna.

Rook! rook!
Teken van de Duivel!
Teken van de Duivel!
De stad in brand!

Heks! heks!
Ruik het, meneer! Een slechte geur!
Elke nacht bij de vespersklok
Rook dat uit de mond van de Hel komt
De stad in brand!
De stad in brand!

Het kwaad!
Het kwaad!
Het kwaad!

En als ik je stem nooit zal horen
Mijn tortelduifje, mijn schat
Heb ik nog steeds een reden om me te verheugen
Op dat de weg vooruit helder is
johanna

Ik voel je
johanna

En in het donker wanneer ik blind ben
Voor wat ik niet kan vergeten
Het is altijd ochtend in mijn gedachten
Mijn lammetje, mijn lieveling
Johanna

Je blijft, Johanna

Johanna!
Hoe ik heb gedroomd dat je bent
Oh kijk, Johanna
Een ster!

Zachtjes begraven in jouw blonde haar
Een vallende ster!

Daar! daar!
Iemand! iemand! Kijk daar boven!
Zei ik het niet? ruik die lucht!
De stad in brand!

Snel, meneer! ren en vertel!
Waarschuw ze allemaal voor de vervloeking van de heks!
Daar is het! daar is het! de heidense geur!
Vertel het aan de Beadle en ook aan de politie!
Vertel het ze! vertel het ze! help! Duivel!
De stad in brand!
De stad in brand!

Het kwaad!
Het kwaad!

En ook al denk ik aan je, ik denk dat
Totdat de dag komt dat ik sterf
Ik denk dat ik je steeds minder zal missen
Als elke dag voorbij gaat
Johanna

Johanna

En je zou mooi zijn en bleek
En te veel op haar lijken
Als de engelen zouden overheersen
Konden we zijn zoals we waren
Johanna.

Ik voel je
Johanna

Word wakker, Johanna!
Een nieuwe heldere rode dag!
We leren, Johanna
Om vaarwel te zeggen

Ik zal je stelenUit de musical/film 'Sweeney Todd' over een kapper
die zijn klanten vermoordt zodat zijn partner daar
vleespasteitjes van kan maken.

Johanna (reprise)

I feel you
Johanna
I feel you

Do they think that walls can hide you?
Even now I’m at your window
I am in the dark beside you
Buried sweetly in your yellow hair
Johanna

And are you beautiful and pale
With yellow hair, like her?
I’d want you beautiful and pale
The way I’ve dreamed you were
Johanna

Johanna

And if you’re beautiful, what then
With yellow hair, like wheat?
I think we shall not meet again
My little dove, my sweet
Johanna

I’ll steal you
Johanna.

Good-bye, Johanna
You’re gone, and yet you’re mine
I’m fine, Johanna
I’m fine

Johanna.

Smoke! smoke!
Sign of the Devil!
Sign of the Devil!
City on fire!

Witch! witch!
Smell it, sir! An evil smell!
Every night at the vespers bell
Smoke that comes from the mouth of Hell
City on fire!
City on fire!

Mischief!
Mischief!
Mischief!

And if I never hear your voice
My turtledove, my dear
I still have reason to rejoice
The way ahead is clear
Johanna

I feel you
Johanna

And in the darkness when I’m blind
With what I can’t forget
It’s always morning in my mind
My little lamb, my pet
Johanna

You stay, Johanna

Johanna!
The way I’ve dreamed you are
Oh look, Johanna
A star!

Buried sweetly in your yellow hair
A shooting star!

There! there!
Somebody! somebody! look up there!
Didn’t I tell you? smell that air!
City on fire!

Quick, sir! run and tell!
Warn ’em all of the witch’s spell!
There it is! there it is! the unholy smell!
Tell it to the Beadle and the police as well!
Tell ’em! tell ’em! help! fiend!
City on fire!
City on fire!

Mischief!
Mischief!

And though I’ll think of you, I guess
Until the day I die
I think I miss you less and less
As every day goes by
Johanna

Johanna

And you’d be beautiful and pale
And look too much like her
If only angels could prevail
We’d be the way we were
Johanna

I feel you
Johanna

Wake up, Johanna!
Another bright red day!
We learn, Johanna
To say good-bye

I’ll steal you
Get this song at:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Author: ?

Composer: ?

Publisher: ?

Details:

Language: English

Translations: Dutch

Share your thoughts

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

0 Comments found