H16

H16 - Zarábaj keš lyrics

Your rating:
Poï, poï, poï, poï ,poï, poï, poï, poï, poï ,poï ,poï, poï.Zarábaj keš, zarábaj keš, zarábaj keš, zarábaj keš, zarábaj keš, zarábaj keš, zarábaj keš.

Ja zarábam tiež.Rýchlo sa žije, 

ve¾a sa šoféruje,

ve¾a sa spotrebuje,

ve¾a sa potrebuje, 

ve¾a sa obetuje pre dobré miesto, 

ve¾a sa kšeftuje, také je mesto.Každý chce zarobi, na seba, blízkych,

spravi si rados, kúpi si lístky,

do kina, na koncert a iné šmaky,

ma dobrý džob a toèi prachy.¼udia drú, musia sa obraca,

aj keï pracujú, nezvyknú opláca,

¾udia chcú, peniaze v hrsti,

aj za cenu robi to, èo im je proti srsti.Nikto nepríde nepodá mi podnos,

s tým, èo chcem, rovno pod nos,

preto si zarábam, tak ako viem,

potrebujem hotovos, 

z lásky sa nenajem.Poï, poï, zarábaj keš a zarábaj tak, jak zarába vieš,

pozri sa na mòa ja zarábam tiež

šak keï nejsi hlúpy, zarábaš tiež. Poï, poï, zarábaj keš a zarábaj tak, jak zarába vieš,

pozri sa na mòa ja zarábam tiež

šak keï nejsi hlúpy, zarábaš tiež. Hovoria, že peniaze nejsú všetko, 

ale ja to vidím ináè, už nejsom decko,

neživí ma mama, ani bohatý tatko,

keï chcem love musím si ich spravi brácho.Boli èasy, keï som mal prázdne vaèky,

život bez peòazí je s*urvene ažký,

žiadne buchty, ani party, iba stoka (niè),

v starej mikine a roz*ebaných botách.Zarobi si love, taký je moj plán,

nechcem by jak žebrák, chcem ži jak pán,

brácho dobre vieš o èom rozprávam,

potrebujem keš jak narkoman.Snažím sa zarobi, tak jak viem,

obrovský keš, to je to, èo chcem,

poviem Ti to rovno nejsom dosratý,

chcem by s*urvene bohatý. Prestaò by lenivý, zarábaj keš 

zarábaj tak, jak zarába vieš,

pozri sa na mòa ja zarábam tiež,

šak keï nejsi blbý, tak zarábaš tiež.Prestaò by lenivý, zarábaj keš 

zarábaj tak, jak zarába vieš,

pozri sa na mòa ja zarábam tiež,

šak keï nejsi blbý, tak zarábaš tiež.Poznám vela chalanov, ktorý dlhú dobu vyslovene pi*ovali,

že ich tu práca nièí, 

a mnohí z nich si povedali, mám to v pi*i

a skúšajú to s prácou v zahranièí.A tí ostatní, èo tu ostali, 

tu buï len ostali, alebo sa niekam aj dostali,

niektorí jak keby šes rokov pospali,

iní toho stihli jak keby osem rokov nespali.Každý h¾adá plán jak si zarobi love a ma sa dobre,

èi už zarobi vo dne, alebo zarobi po tme,

hlavne nezarobi drobné, ale zarobi hodne.Chceš predsa fajnové auto garáži,

vlastný byt a v lete dovolenku na pláži,

chceš predsa dopria si ži jak èlovek,

musíš vymyslie plán, jak zarobi love.Poï, poï, zarábaj keš ,zarábaj tak, jak zarába vieš,

pozri sa na mòa ja zarábam tiež,

šak keï nejsi ko*ot, tak zarábaš tiež.

Poï, poï, zarábaj keš ,zarábaj tak, jak zarába vieš,

pozri sa na mòa ja zarábam tiež,

šak keï nejsi ko*ot, tak zarábaš tiež.

Get this song at:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Author: ?

Composer: ?

Publisher: ?

Details:

Language: Polish

Share your thoughts

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

0 Comments found