Fabio

Fabio - Zusje lyrics

Your rating:
Deze track is speciaaL
SpeciaaL voor men schoonzusje ELke
Een meisje vn pracht & praaL
Die voor niemand zaL verweLken

Nu praat ik in duideLijke taaL
Zonder omwegen,, Zonder zever
Ik weet niet hoever ik het haaL
Maar ik zeg wat er staat op men Lever
Zusje je bent top
Men broer heeft zijn geLuk gevonde
Zusje tege u kan niemand op
Want dan vaLLen er een hoop gewonde
1 september,, de dag vn het geLuk
Gij samen met men broer
& die reLatie gaat niet meer stuk
AL zou ik door vuur moete Lope
Men Leve voor juLLie geve
Ik sta hier geen zever te verkopen
Want juLLie moete geLukkig same Leve

Ik zie u aLtijd straLen
StraLen aLs de zon in open Lucht
Niks kan u dage overhoop haLen
Voor niemand sLaat gij op de vLucht
Ge hebt wat ge wiLt
Dat is tog wat ik denk
& met een beetje geduLd
Komt er weL een happy end
Der is niks verkeerd te zegge
Ge zijt aLtijd beLeefd & vriendeLijk
Ik heb aLtijd veeL uit te Legge
Omdat ik naar het gevoeL zeLf kijk
Drek van de eerste keer was aLLes goed
& dat was zo in de oge van iedereen
Ge hebt u gedrage zoaLs het moet

Nergens over te kLagen
& zkr aLs het over u gaat
Niet Luistere aLs andere mense zagen
Want das aLLemaaL jaLoezie & haat
Ze hopen in u schoene te staan
Omdat ze zeLf iets mankere
Ze wiLLe geLijk u verder door het Leve gaan
Omdat ze van u iets kunne Lere
Ge Leeft niet vn andere
& daar hebt ge geen spijt van
ALs ik u was zou ik voor niemand verandere
Want gij Verricht wondere die niemand kan
Vn iedereen respect krijgen
Dat is wat gij verdiend
Ge zuLt nooit mense bedreigen
Ge houdt ze Liever bevriend
Dat is wat deze wereLd nodig heeft
Mense die zoaLs u zijn
Gwn een simpeLe persoon die niet van andere Leeft
En aLLes wenst behaLve pijn

Ik ga nu stoppen
Ik kan er nog zoveeL uitkrijgen
Maar ik heb er niet genoeg woorde voor
Ik zaL voor niemand zwijge
Want ik baseer me op zakens die ik zie
& niet op zakens die ik hoor

Zusje ik hoop dat ge nu weet wat ik bedoeL
Ge zijt goed zoaLs ge nu zijt
& ge moet voor niemand onder doen
GeLoof mij,, ge krijgt geen spijt
Want ik zegen u met een heiLige zoen

Listen here,,

My LittLe sister
No matter what Life put you trough
Ii'LL be waiting outside
And ii'LL protect you,,
With every simpLe thing you do...
Get this song at:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Author: ?

Composer: ?

Publisher: ?

Details:

Language: Dutch

Share your thoughts

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

0 Comments found