Fabio

Fabio - Kikkerdiss lyrics

Your rating:
Ik zag u voor het eerst op station
Een LeLijk eendje met een mooi meisje
Ge stond naast men perron
Ik in de bus genietend vn men reisje
Ik vroeg achter u adres
Uit nieuwsgierig hebt voor u nicht
En nu Leer ik men Les
Dat ik heb gevreje met een wicht
Ik voeLde me schuLdig
Om dat men gevoeLens aan te doen
Na dat ik u dumpte voeLde ik me rustig
En kon ik terug beginne aan men roem
Dat ik 1x die fout had gemaakt
Kon ik dat mss nog vergete
Maar de 2de x was ik gans gekraakt
Want ik denk dat ge nooit zou eten
Mense beoordeeLde u uitzicht
Kwou u nog bescherme
Maar dat had heLemaaL geen zin
Want ze hadde geLijk in aLLe terme

Ik ga u nu iets uitLegge
Iets wat ik voeL diep vn binne
Dat is aLLemaaL niet moeiLijk te zegge
Dat niemand u egt zaL beminne
Die dunne Lichaam,, die grote oge
Ge zuLt niet krijge wat ge wiLt
ZoveeL mense die ge hebt beLoge
En ik verLies nu egt mijn geduLd
Ik ben u beu,, ik ben u kotsmoe
Er staat u nog veeL te wachte
Kijk mah wat ik u nog doe
Want ik krijg een heLeboeL kLachte
Ge beLiegt en ge bedriegt
De meeste wete niet hoe ge zijt
Maar op een dag ziet ge waar ge vLiegt
En dan hebt ge vies spijt
Gewoon om het feit
Hoe gij u rotte Leve Leidt
En de andere Levens vernieLt
Tot ik u nog es ga tegekome
Dan zijt gij diegene die knieLt
Ik vervLoek aL u drome
U Leven,, u bestaan
ALLes wat over u gaat is nutteLoos
En ik kan zo door blijve gaan

Ge weet niet hoe mense prate
Ge denkt dat ze u fijn vinde
Mah ge hebt niks in de gate
Dat ze zich Liever niet met u verbinde
Ze hebbe nog een heLe Leve voor hun
En aLs ze die fout met u begaan
Das het enigste wat ik ze niet gun
Want ik wiL dat hun Leve bLijft bestaan
Met u in de buurt is aLLes om zeep
Geen fijne momente
Iemand die aLLes breekt
En bLij is met verzonne compLimenten
Ge beschuLdigd mense voor niks
Ge weet niet wat er is gebeurd
Ge weet zoaL dat ik aLLes fiks
Mss hebt ge die jonge ook nog geLeurd
Men meisje store voor een Leuge vn u
Haar nog de schuLd geve ervan
Waar gaat deze wereLd tog naartoe
Ge zijt mss een meisje mag ge Lijkt op een man
Ik heb nu ff niks meer te verteLLe
Maar ik zeg u: Let op
Want ik zaL u Leve nu vies gaan kneLLe
Ik ben voor u nog te hoog op de top

Doei'kes

U aarstvijand
Get this song at:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Author: ?

Composer: ?

Publisher: ?

Details:

Language: Dutch

Share your thoughts

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

0 Comments found