Elan

Elan - Za lyrics

Your rating:
Za¾úbil sa chlapec,
tak už sa to stalo
Èo sa vlieklo krokom
Beží teraz cvalom
Za¾úbil sa chlapec
Trocha ho to vzalo

Taký malý zmätok
Rozkvitol mu v duši
To èo by chcel vedie?,
Zatia¾ iba tuší
Za¾úbil sa chlapec,
Až mu horia uši

Všetky krásne slová
Pod jazykom driemu
Chce ti to poveda?
Má však ešte trému

Zatia¾ sa len uèí
Odkia¾, kam a kade,
Ako sa má chodi?
Po tenuèkom ¾ade

Do teba, do teba, do teba
Za¾úbil sa chlapec
Do teba, do teba, do teba
Dúfam, že ho chápeš

Do teba, do teba, do teba
Za¾úbil sa chlapec

V duchu bol už s tebou
V sladkom šere kina
To¾kokrát ?a videl
A zrazu si iná
Za¾úbil sa chlapec
Èia to bude vina

To¾ko tvárí v dave
Len jedna je tvoja
Ve¾a rúk je prázdnych
Len dve sa však spoja
Iba tí sa tretnú
Ktorí o to stoja

Za¾úbil sa chlapec,
Tak už sa to stalo
Za¾úbil sa chlapec
Trocha ho to vzalo

Taký malý zmätok
rozkvitol mu v duši
Za¾úbil sa chlapec,
Až mu horia uši

Do teba, do teba, do teba
Za¾úbil sa chlapec
Do teba, do teba, do teba
Dúfam, že ho chápeš

Do teba, do teba, do teba
Za¾úbil sa chlapec

Chcel som ti poveda?
Nesmelo a skromne
Že tá pieseò bola
O tebe a o mne
O tebe a o mne
O tebe a o mne
O tebe a o ...
Get this song at:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Author: ?

Composer: ?

Publisher: ?

Details:

Language: Czech

Share your thoughts

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

0 Comments found