Camera Trajectina

Camera Trajectina - Tandernaken op den Rijn lyrics

Your rating:
Tandernaken, al op den Rijn,
daer vant ic twee maechdekens spelen gaen.
Die eene dochte mi, aen haer aenschyn,
haer ooghen waren met tranen ombevaen.
- 'Nu segt mi, lieve ghespele goet,
hoe sweert u herte, hoe truert uwen moet,
waer om ist, dat woudys mi maken vroet?'
- 'Ic en cans u niet gesagen,
tis die moeder diet mi doet,
si wil mijn boel veriagen, veriagen.'

- 'Och lieve ghespele, daer en leyt niet an,
den mey die sal noch bloeyen,
so wie zijn liefken niet spreken en can,
die minne mach hem niet vermoeyen.'
- 'Och, lieve ghespeelken, dats quaet sanck,
den mey te verbeyden valt mi te lanc,
het soude mi maken van sinnen also cranc,
ic soude van rouwe sterven.
Ic en weets mijnder moeder geenen danc,
si wil mijn boel verderven, verderven.'

- 'Och, lieve ghespele, daer en leyt niet an,
nu schict u herteken al in vreden.'
- 'Mijn moeder plach te spinnen, des en doet si niet,
den tijt en is niet lange gheleden,
nu schelt si mi hier, nu vloect si mi daer,
mijn boelken en dorf niet comen naer,
daer om is mijn herteken dus swaer,
ist wonder dat ic truere?
Ende ic en mach niet gaen van haer,
ter veynster, noch ter duere, noch ter duere.'

- 'Och, lieve ghespele, dat waer wel quaet,
wilt sulker tale begheven,
hadde ic ghedaen mijns moeders raet,
ic waer wel maecht ghebleven.
Nu hebbe ic sinen wille ghedaen,
mijn buycxken is mi opghegaen,
ende nu so is hi mi ontgaen
ende gaet elwaerts spelen.
Des moet ic laten so menighen traen,
ic en cans u niet gehelen, gehelen.'

- 'Ghespele, wel lieve ghespele goet,
en sidy dan gheen maecht?'
- 'Och neen ic, lieve ghespele goet,
ende dat si ons heer God gheclaecht.'
- 'God danck, dat ic noch maghet si;
spiegelt u, lieve gespeelken, aen mi
ende wacht u, oft ghi en zijt niet vrij,
ten sal u niet berouwen,
coemt hem nemmermeer niet na bi
oft ghi wort gheloont met trouwen, met trouwen.'

- 'Ghespele, hi seyt dat hi mi mint.'
- 'Dis minne plach mi te lieghen
en ghelooft die clappaerts niet en twint,
si staen al na bedrieghen.'
Doen loech si nen groten schach,
dat was die maghet die op mi sach.
Ic boot haer minnelic goeden dach,
ic groetese hoghelike.
God gheve dat icse vinden mach
bi mi, in hemelrijcke, in hemelrijcke!
Get this song at:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Author: Anoniem

Composer: Anoniem

Publisher: ?

Details:

Released in: 1992

Language: Dutch

Appearing on: Pacxken van minnen (1992)

Share your thoughts

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

0 Comments found