Camera Trajectina

Camera Trajectina - Sceiden, onverwinlijc leit lyrics

Your rating:
Sceiden, onverwinlic leit,
onvruechdehjc es dijn beghin;
dat nemic waerlic up mijn heit,
ten brinct gheen dine meer lidens in.
Sceiden, du dwinx herte ende zin;
so langher tijt, so meer verdriet;
sceiden, dune ghenouchs mi niet.

So liever lief, so liever paer,
so meer verdriets den hertzen zi.
Int sceiden hets een ure een jaer,
solanc someer verdriets nu mi ;
en hooptic niet om comen bi,
mijns lijfs gheduer waer als een riet;
sceiden, dune ghenouchs mi niet.

Al es beghin des sceidens zuer,
tlanghe merren en es niet zoet;
so langher dat de tijt gheduer
te meer verlanghens in den moet.

Sceyden, nye en waerstu goet,
noch nie en es heil van di ghesciet;
sceiden, dune ghenouchs mi met.
Als ic of sciet, mi was so wee,
mine dede nie dine so grote pijn ;
nu pijnt mi dusent waerven mee
dat ic so langhe van haer moet zijn.

So sere verlanct der hertzen mijn,
in weet niet wes mi es ghesciet;
sceiden, dune ghenouchs mi niet.

Hope, nu hebt mijns levens danc,
vor alle dinc ghi mi verhuecht;
al dinct mi tmerren wesen lanc,
in dinen troost vindic ghenuecht.
Ic bidd u God, nu zaen bewuecht
bi haer, daer ic mijn hertze liet;
sceiden, dune ghenouchs mi niet.
Get this song at:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Author: Anoniem

Composer: Anoniem

Publisher: ?

Details:

Released in: 1992

Language: Dutch

Appearing on: Pacxken van minnen (1992)

Share your thoughts

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

0 Comments found