Budka Suflera

Budka Suflera - Za Ostatni Grosz lyrics

Your rating:
Jaki jest wynik gry? nie wiem,nie pytaj mnie, 

Jak na imiê tej grze? tego nie wiem ju¿ te¿, 

Wczoraj ,tak,by³o,tak, nie znaczy³o zaœ nie, 

Nie miesza³o siê nam,czarne z bia³ym co dzieñ. Wczoraj niewinny tak, dzisiaj pionki w grze, 

Wczoraj blekitny wiatr, dzisiaj duszny,zly sen. 

Zdrugiej strony mych snów, wszystko lepszy ma smak, 

A w powietrzu jest luz i muzyka wci¹¿ gra. Za ostatni grosz kupiê dziœ chocia¿ cieñ tamtych dni, 

Za ostatni grosz wino z zielonych lat chcê znów piæ. Kiedy zacz¹³ siê wiæ, krêty, pochy³y szlak? 

Gdzie by³ pierwszy nasz krok w rozpadlinie bez dna? 

Gdy srebrników garœæ przekona³a nas, ¿e 

Kiedy daj¹ to braæ, ka¿dy g³upi to wie. Bilans zysków i strat, prowadzimy od lat, 

Nie ma czego w nim kryæ, nie ma czego siê baæ. 

Sk¹d wiêc na lustra dnie, w progu ka¿dego dnia, 

Wita ciê najpierw wstrêt, potem brat jego strach. Za ostatni grosz kupiê dziœ chocia¿ cieñ tamtych dni, 

Za ostatni grosz wino z zielonych lat chcê znów piæ.
Get this song at:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Author: ?

Composer: ?

Publisher: ?

Details:

Language: Polish

Share your thoughts

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

0 Comments found