Blue Café

Blue Café - Z³oÅ“æ lyrics

Your rating:
Co ci da ta z³oÅ“æWcale nie zdziwiê siê ju¿

¯e ktoÅ“ znów jest na dnie

Wcale nie zdziwiê siê ¿e

¯e pobili siê gdzieÅ“

Ci¹gle jednak dziwi mnie

Kiedy mówi¹ nam by

Wszyscy kochali siêCudowne has³a co krok

Wszyscy kochajmy siê

I bez przemocy

Bez ³ez prze¿yjmy choæ jeden dzieñ

Jak pieknie mog³o by byæ

Gdyby nit nie ba³ ju¿ siê

Nie ³atwiej powiedzieæ wprostAgresja by³a i jest

Wiadomo ¿e jest

I nagle nie zginie

Tu nic siê nie zmieni

Ty na to nie wp³yniesz

Wiadomo ¿e g³upia

Donik¹d prowadzi

Wystarczy brak kasy 

I jad siê gromadziTo dotyka i ciebieCo ci da ta z³oÅ“æ

OdpuÅ“æ sobie b¹dŸ goÅ“æ

Co ci da ta z³oÅ“æ

OdpuÅ“æ sobie

To dotyka i ciebieCo ci da ta z³oÅ“æ

OdpuÅ“æ sobie b¹dŸ goÅ“æ

Co ci da ta z³oÅ“æ

OdpuÅ“æ sobie

To dotyka i ciebieStop agresji i arogancji

Mówi¹ u nas we W³oszech i Francji

Lache beton

Laisse les femmes

Laisse les vieux

Laisse les garres

Trouve qon qui chercheune bagarre

Pour se detruire tout betementI nie ma co gadaæ czy perorowaæ

Tych ludzi na prawdê trzeba ratowaæ

Tu nie pomoga mi³osne kazania

Im trzeba energii roz³adowania

To mo¿e pomo¿e mo¿e cos zmeni

Lecz nigdy siê nie da agresji

Ca³kowicie wypleniæTo dotyka i ciebieCo ci da ta z³oÅ“æ

OdpuÅ“æ sobie b¹dŸ goÅ“æ

Co ci da ta z³oÅ“æ

OdpuÅ“æ sobie

To dotyka i ciebieCo ci da ta z³oÅ“æ

OdpuÅ“æ sobie b¹dŸ goÅ“æ

Co ci da ta z³oÅ“æ

OdpuÅ“æ sobie

To dotyka i ciebie
Get this song at:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Author: ?

Composer: ?

Publisher: ?

Details:

Language: Polish

Share your thoughts

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

0 Comments found