Matt Costa

Matt Costa
Cold december (Dutch translation)

English
Dutch
Cold december
Cold december
I've been waiting
Pacing along the halls ever since you left here
I've been cleaning
Scrubbing the plates and weeding out the garden, dear
I can't fall asleep
To your mystery slowly blowing from the shore
I have not failed to be what you'd expect of me
Swallowing glass just to stay pure

All the birds are heading down south
But you're staying up north, you say
I've got jackets blankets and sheets
It’s going to be a cold december

It could be warm you see
A statue next to me
Swimming away from the ice and snow
Could I have failed to see the signs in front of me
Warning and flashing symbols
Subtle and simple, I couldn't see
I couldn’t see

If only time could slow down
Maybe I could come up
It's such a cold december
It's such a cold december
It's so cold

I can' t fall asleep
To your mystery slowly blowing from the shore
I have not failed to be what you'd expect of me
Swallowing glass just to stay pure

Summer's come and summer has gone
Your Christmas cards can't comfort me
You've found new friends
And tied all the ends
It's freezing in the loneliest winter

It could be warm you see
A statue next to me
Swimming away from the ice and snow
Could I have failed to see the signs in front of me
Warning and flashing symbols
Subtle and simple, I couldn’t see
I couldn’t see

If only time could slow down
Then maybe I could come up
It's such a cold december
It's such a cold december
It's so cold
Ik heb zitten wachten
Terwijl ik ijsbeerde door de hal sinds jij hier weg ging
Ik heb schoongemaakt
De borden geschrobd en onkruid uit de tuin geplukt, lief
Ik kan niet in slaap vallen
Bij jouw mysterie dat langzaam vanaf de kust waait
Ik heb nog niet gefaald om te zijn wat jij van me verwacht
Glas slikken gewoon om puur te blijven

Alle vogels vliegen naar het zuiden
Maar jij blijft in het noorden, jij zegt
Ik heb jassen dekens en lakens
December gaat koud worden

Het zou warm kunnen zijn weet je
Een standbeeld naast mij
Weg zwemmend van het ijs en de sneeuw
Zou het kunnen dat ik de tekenen voor me niet heb gezien
Waarschuwingen knipperende symbolen
Subtiel en simpel zodat ik ze niet kon zien
Ik kon ze niet zien

Als tijd maar langzamer kon gaan
Kon ik er misschien bovenop komen
Het is zo’n koude december
Het is zo’n koude december
Het is zo koud

Ik kan niet in slaap vallen
Bij jouw mysterie dat langzaam vanaf de kust waait
Ik heb nog niet gefaald om te zijn wat jij van me verwacht
Glas slikken gewoon om puur te blijven

Zomer is gekomen en de zomer is gegaan
Jouw kerstkaarten kunnen me niet behagen
Jij hebt nieuwe vrienden gevonden
En de alle eindjes afgewerkt
Het vriest in de eenzaamste winter

Het zou warm kunnen zijn weet je
Een standbeeld naast mij
Weg zwemmend van het ijs en de sneeuw
Zou het kunnen dat ik de tekenen voor me niet heb gezien
Waarschuwingen knipperende symbolen
Subtiel en simpel zodat ik ze niet kon zien
Ik kon ze niet zien

Als tijd maar langzamer kon gaan
Kon ik er misschien bovenop komen
Het is zo’n koude december
Het is zo’n koude december
Het is zo koud
Tina

Submitted by Tina at Tue 02 Dec, 2008 3:20 pm

walter

Translation submitted by walter at Thu 21 Mar, 2013 3:49 pm

Author: ?
Composer: ?
Publisher: ?
Language: English
Available on: Songs We Sing (2005), Songs We Sing (re-released) (2006)

Reactions

CommonCrawl [Bot]

Follow Muzikum