Jeff Wayne

Jeff Wayne
Eve Of The War (Dutch translation)

English
Dutch
Eve Of The War
Eve of the war
No one would have believed,
in the last years of the nineteenth century,
that human affairs were being watched
from the timeless worlds of space.

No one could have dreamed we were being scrutinized,
as someone with a microscope studies creatures
that swarm and multiply in a drop of water.
Few men even considered
the possibility of life on other planets and yet,
across the gulf of space,
minds immeasurably superior to ours
regarded this Earth with envious eyes,
and slowly and surely,
they drew their plans against us.

At midnight on the twelfth of August,
a huge mass of luminous gas erupted from Mars
and sped towards Earth.
Across two hundred million miles of void, invisibly hurtling
towards us, came the first of the missiles
that were to bring so much calamity to Earth.
As I watched, there was another jet of gas.
It was another missile, starting on its way.

And that's how it was for the next ten nights.
A flare, spurting out from Mars -
brightgreen, drawing a green mist behind it -
a beautiful, but somehow disturbing sight.
Ogilvy, the astronomer, assured me we were in no danger.
He was convinced there could be no
living thing on that remote, forbidding planet.

"The chances of anything coming from Mars
are a million to one," he said.
"The chances of anything coming from Mars
are a million to one - but still they come!"

Then came the night the first missile approached Earth.
It was thought to be an ordinary falling star,
but next day there was a huge crater
in the middle of the Common,
and Ogilvy came to examine what lay there:
a cylinder, thirty yards across, glowing hot...
and with faint sounds of movement coming from within.

Suddenly the top began moving, rotating, unscrewing,
and Ogilvy feared there was a man inside, trying to escape.
he rushed to the cylinder, but the intense heat stopped him
before he could burn himself on the metal.

"The chances of anything coming from Mars
are a million to one," he said.
"The chances of anything coming from Mars
are a million to one - but they still come!"

"Yes, the chances of anything coming from Mars
are a million to one," he said.
"The chances of anything coming from Mars
are a million to one - but they still come!"

It seems totally incredible to me now
that everyone spent that evening as
though it were just like any other.
From the railway station came the sound of
shunting trains, ringing and rumbling,
softened almost into melody by the distance.
It all seemed so safe and tranquil.
Niemand zou ooit geloofd hebben
Dat in de laatste jaren van de 19de eeuw
De mens werd geobserveerd
Vanuit de tijdloze wereld van de ruimte

Niemand had kunnen dromen dat we bestudeerd werden
Zoals iemand met microscoop levens bestudeerd
Die krioelen en zich voorplanten in een druppel water
Weinigen overwogen zelfs maar
De mogelijkheid van leven op andere planeten en toch
Over de kloof van ruimte
Intelligentie oneindig superieur aan de onze
Aanschouwden deze Aarde met jaloerse blikken
En langzaam maar zeker
Smeden zij hun plannen tegen ons

Middernacht de 12de augustus
Een grote lichtende gasmassa barstte los van Mars
En spoedde zich richting Aarde
Door 200 miljoen mijlen ruimte, onzichtbaar voortbewegend
Naar ons toe, kwam de eerste raket
Die de Aarde zoveel rampspoed zou brengen
Terwijl ik keek, was daar nog een uitbarsting van gas
Het was nog een raket, die zijn reis begon

En zo ging het de volgende 10 nachten door
Een flits, wegspuitend van Mars,
Helder groen, een groen mistspoor achter zich trekkend
Een prachtig, maar verontrustend gezicht
Ogilvy, de astronoom, verzekerde me, dat er geen gevaar was
Hij was er van overtuigd, dat er geen
Levend iets kon zijn op die verre ontoegankelijke planeet

De kans dat er iets van Mars komt
is één op de miljoen, zei hij
De kans dat er iets van Mars komt
is één op de miljoen, maar toch komen ze

Toen brak de nacht aan, dat de eerste raket de Aarde naderde
Men dacht dat het een gewone vallende ster was
Maar de volgende dag was daar een enorme krater.
Midden in het Lagerhuis
En Ogilvy kwam om te onderzoeken wat daar lag
Een cilinder, 30 meter in doorsnee, gloeiend heet
En met zwakke geluiden van beweging binnenin

Plotseling begon de bovenkant te bewegen, te draaien, los te schroeven
En Ogilvy vreesde, dat er een man in zat,die probeerde te ontsnappen
Hij haastte zich naar de cilinder, maar intense hitte hield hem tegen
Voor hij zich kon branden aan het metaal

De kans dat er iets van Mars komt
is één op de miljoen, zei hij
De kans dat er iets van Mars komt
is één op de miljoen, maar toch komen ze

Ja, de kans dat er iets van Mars komt
is één op de miljoen, zei hij
De kans dat er iets van Mars komt
is één op de miljoen, maar toch komen ze

Het komt me nu onbestaanbaar voor
Dat iedereen die avond doorbracht
Alsof het er één was als elke andere
Vanaf het station kwam het geluid van
Rangerende treinen, bellend en rommelend
Zacht opgaand bijna in een melodie door de afstand
Het leek allemaal zo veilig en vredig.
Tina

Submitted by Tina at Fri 28 Nov, 2008 7:28 pm

Frank Potters

Last updated by Frank Potters at Wed 12 Aug, 2020 6:31 pm

walter

Translation submitted by walter at Thu 21 Mar, 2013 3:51 pm

Author: ?
Composer: ?
Publisher: Unidisc
Language: English
Available on: The War Of The Worlds (LP 1) (1978)

Reactions

CommonCrawl [Bot]

Follow Muzikum