Maria Mena

Maria Mena
Everytime (Dutch translation)

English
Dutch
Everytime
Everytime
Some people say the star is in them,
on the other hand I'm just like you.
I'm suffering from the peter parker syndrom,
I can spit the sharpers venom.
But you will see, I just go with the flow
never try to stop the rythm.
I wanna make a great impact, but when I retire
I wanna leave with my brain intact.
The pain athlet, with a S on my chest,
that way I probably get stress of my chest.
And I got plans for the reaper, you aint gonna find me,
coz I've been in Japan or Korea. Yeah,
I've been around the world and I, I, I cant complain
I live a life I like.
What's a boy to do, I try to stay on top of things,
with the ground level point of view.
Some is like boys and blue, they eager to beat you,
the more they try the more I'm eager to leave you
coz.

Every time I think I got it figured out, it fades away. Oh yeah.
And every time I'm sure I'm swimming upstream,
I see the day. Oh yeah.

I need to meet my faith face to face,
and ask him if I was put here to play station games.
I dont wanna deal with real life,
coz the thruth is harder to swallow,
and I need my windpipe.
The game gonna teach you things like,
you'll be able to do good if you really think right.
It's been a big dream, ever since them big jeans,
and push it this, get the big cream.
But see, that was then, when I played hide-n-seek,
and had to be back by Ten.
The times have changed now,
coz I'm standing at the crossroads
about to rewrite my game plan.

Every time I think I got it figured out, it fades away. Oh yeah.
And every time I'm sure I'm swimming upstream,
I see the day. Oh yeah.

World is just a wild ride, I'm learning that lie.
So I aint concerned with cred or earning my stripes.
Dad tought me to cease the day,
mom told me how to cope
without getting on my knees to pray.
And I still gotta call my mother,
coz I gotta let my love show one way or another.
You dont know the real me, you only know my CV, or seed,
yo rome to speed see.
You took one coin to please me,
but I'm sick of myself now coz I'm more than greedy.
Coz I depend on Yen, afterall I'm just a H-U-M-A-N.

And every time I think I got it figured out, it fades away. Oh yeah.
And every time I'm sure I'm swimming upstream,
I see the day. Oh yeah.
Sommige mensen zeggen dat de ster in hen is.
Aan de andere kant ben ik net als jij.
Ik lijd aan het Peter Parker syndroom,
Ik kan het bedriegers gif spuwen.
Maar je zult zien, Ik ga gewoon met de stroom mee,
probeer nooit het ritme te stoppen.
Ik wil grote indruk maken, maar als ik met pensioen ga,
wil ik weggaan met mijn hersenen intact.
Een pijnatleet met een S op mijn borst,
Op die manier haal ik mogelijk de stress van mijn borst.
Ik heb plannen voor de man met de zeis, je zult me nooit vinden.
Want ik ben in Japan of Korea geweest, Yeah!
Ik ben de hele wereld over geweest en ik, ik, ik mag niet klagen.
Ik leef een leven dat ik leuk vind.
Wat kan een jongen doen, Ik probeer bovenop dingen te zitten
met het grondniveau als kijk erop.
Sommige is als jongens en blue, Ze zijn er op gebrand je te slaan,
Hoe meer dat ze dat proberen, hoe meer dat ik er op gebrand ben je te verlaten,
Want,

Elke keer als ik het uitgedokterd heb, vervaagt het weer. Oh yeah.
En elke keer dat ik er zeker van ben dat ik tegen de stroming inzwem,
Zie ik de dag, Oh yeah.

Ik moet mijn geloof recht in het gezicht zien.
En hem vragen of ik hier ben neergezet om computer spelletjes te spelen.
Ik wil niet oog in oog met de realiteit staan,
Want de waarheid is moeilijker te slikken.
En ik heb mijn luchtpijp nodig.
Het spel leert je dingen zoals
Je kunt goed doen als je goed nadenkt.
Het is een grote droom, al sinds die grote jeans.
En duw het aldus, neem de vette room.
Maar kijk, Dat was toen. Toen ik verstoppetje speelde
en terug moest zijn om tien uur.
De tijden zijn veranderd,
Want ik sta op het kruispunt,
al of niet mijn speelplan te herschrijven.

Elke keer als ik het uitgedokterd heb, vervaagt het weer. Oh yeah.
En elke keer dat ik er zeker van ben dat ik tegen de stroming inzwem,
Zie ik de dag, Oh yeah.

De wereld is gewoon een wilde rit, Ik leer die leugen.
Dus ik ben niet bezorgd om geloofwaardigheid of om mijn strepen te verdienen.
Mijn vader heeft me geleerd om de dag tot een einde te brengen
mijn moeder te overleven
zonder op mijn knieen te gaan om te bidden.
En ik moet nog steeds met mijn moeder bellen,
Omdat ik op de een of andere manier toch mijn liefde moet tonen.
Je kent mijn werkelijke ik niet, Je kent alleen mijn CV, of zaad
Yo Rome om snel te bezoeken.
Je nam een munt om mijn te plezieren.
Maar nu ben ik ziek van mezelf omdat ik heel gierig ben.
Want ik vertrouw op Yen, Tenslotte ben ik ook maar een M-E-N-S.

Elke keer als ik het uitgedokterd heb, vervaagt het weer. Oh yeah.
En elke keer dat ik er zeker van ben dat ik tegen de stroming inzwem,
Zie ik de dag, Oh yeah.
Tina

Submitted by Tina at Sat 06 Sep, 2008 12:30 pm

walter

Translation submitted by walter at Thu 21 Mar, 2013 3:51 pm

Author: ?
Composer: ?
Publisher: ?
Language: English

Reactions

CommonCrawl [Bot]

Follow Muzikum